I januari tillträdde Susanne Erixon jobbet som chef för Röhsska med uppdrag att reda upp ekonomin och skapa trivsel på en arbetsplats där det stormat i många år.

Resultatet: Personalen mår sämre än någonsin.

Nu ingriper Arbetsmiljöverket.

Susanne Erixon tillträdde jobbet med uppdraget att få ekonomin i balans och att bygga upp en stabil organisation med god social arbetsmiljö.

Då hade museet haft 14 chefer på olika nivåer under fem år.

Två chefer, Christa Törn-Linde och Annika Johansson – som tillsatts för att reda ut röran på museet anklagade förra hösten sina underlydande för att vara omogna och motvalls. De påstods hota,  göra miner, smutskasta och sjukskriva sig efter konflikter eller agera undvikande.

Anklagelserna som skickades som ett öppet brev till personalen bidrog inte till att förbättra arbetsmiljön.

Det har inte heller den nya chefens insatser gjort.

Facket anmälde

Ekonomin har förbättrats under året men enligt skyddsombuden är  den sociala arbetsmiljön sämre än någonsin. De hävdar att Susanne Erixon kränker medarbetare.

Facket krävde i september att Susanne Erixon skulle få andra arbetsuppgifter under återstoden av sitt förordnande som löper ut vid årsskiftet. Och att hon skulle utföra sina arbetsuppgifter någon annanstans än i Röhsskas lokaler.

När facket inte fick gehör för kravet anmäldes Röhsska till Arbetsmiljöverket.

”Båda parter är överens om att arbetsklimatet på museet är ansträngt. Dock råder oenighet om arten av arbetsmiljöproblem, om varaktigheten av de nu rådande problemen, samt om vilka konsekvenser för personalens ohälsa som bristerna i arbetsmiljön har genererat och riskerar att generera”, skriver Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Historik av problem

”Flera av de krav i framställan (från skyddsombuden) som vi har att ta ställning till är kopplat till nuvarande arbetsledande chef på museet. Vi ser inte att det finns tillräcklig grund för att ställa krav som riktas mot en persons kunskaper eller arbetssätt, då det finns en historik av problem långt innan aktuell chef tillsattes.”

”Skyddsombuden hävdar att medarbetare har kränkts av chefen och att skyddsombuden har kränkts i sitt uppdrag som skyddsombud. Chefen berättar om medarbetare som inte accepterat tillsägelser om oönskat beteende och som besvarat tillsägelserna på ett otrevligt sätt. Chefen har inte uppfattat att skyddsombud och fackliga ombud har tagit avstånd från sådant agerande. Detta motsade skyddsombuden. Arbetsmiljöverket tar inte ställning till vad som varit kränkande, då uppgifterna går så starkt isär.”

”Oenighet råder också om vilka konsekvenser bristerna i arbetsmiljön har fått för medarbetarna. Skyddsombuden hävdar att fyra sjukskrivningar kan förknippas med den dåliga arbetsmiljön, medan HR-chefen uppger att endast en av de sjukskrivna har angett arbetsmiljön som bakgrund till sin sjukskrivning.”

Klart är alltså bara att arbetsmiljön på Röhsska är undermålig.

Arbetsmiljöverket vill nu att Göteborgs kommun tar fram en handlingsplan för att komma till rätta med situationen.

Föregående

Göteborgarnas lokala partistöd kan hamna i Stockholm

Nästa

Bosnienkriget ett ovanligt brutalt och smutsigt krig