Två gånger har kammarrätten på Spanarens begäran upphävt kommunstyrelsens sekretessbeslut rörande upphandlingen av whistleblowerfunktionen.

Nu kommer tredje domen i samma ärende. Den tvingar kommunen att lätta på sekretessen.

Så här skriver kammarrätten i domen från den 19 februari i år:

”Trots att kammarrätten vid två tidigare tillfällen ålagt kommunstyrelsen att göra en noggrannare sekretessprövning, finns det fortfarande uppgifter i handlingarna som inte omfattas av sekretess och som alltså kan lämnas ut. Kammarrätten har i sin tidigare bedömning …  ansett att tablån på sidan 21 om att ’en god planering av uppdraget är väsentligt för ett gott resultat’ är exempel på sådan information som kan lämnas ut. Kommunstyrelsen har trots det lämnat ut enbart en mening. Inget av det som sägs på sidorna 21 och 22 kan anses vara sådana uppgifter som omfattas av sekretess och ska därför lämnas ut.”

Kammarrätten räknar upp ytterligare delar av handlingen som inte kan omfattas av sekretess och som kommunen nu måste lämna ut.

Samtidigt anser kammarrätten att vissa delar, som rör ”anbudsgivarens företagshemligheter i form av detaljerade uppgifter om bland annat de tekniska lösningarna för den upphandlande tjänsten samt ingående beskrivningar om bolagets processer, arbetsmetoder och annan affärskritisk information” kan hållas hemlig. Något Spanaren inte har anledning att ifrågasätta från juridisk synpunkt.

(Spanaren återkommer i ärendet när kommunen lämnat ut handlingarna.)

Läs tidigare artiklar i saken:

Spanaren vann sekretessmål mot kommunen

Kommunstyrelsen trotsar domstolsbeslut om sekretess

2-0 för Spanaren i matchen om kommunens hemlighetsmakeri

Hur ska kommunen skapa förtroende för whistleblowerfunktionen?

 

Föregående

Martin Wannholt tas till nåder av (M) - men bara när partistödet ska betalas

Nästa

Trafikverket vägrar lämna ut klimatsiffror om Västlänken