Göteborgs Stad får än en gång bakläxa på grund av brist på öppenhet och transparens.

Kammarrätten ger Spanaren rätt i överklagandet av hysch-hyschet kring whistleblowerupphandlingen.

Spanaren har tidigare berättat att kommunen velat hemlighålla hur det norska företaget BDO, som vann upphandlingen, ska hantera visselblåsarfunktionen.

Hur tips ska tas emot, behandlas,  undersökas, följas upp och rapporteras och hur tipsare ska kunna skyddas mot repressalier är enligt kommunen hemligt. Läs här!

Något särskilt skäl för sekretessen – så som lagen föreskriver –  angavs inte.

Spanaren överklagade beslutet och kammarrätten ger oss nu rätt. Domstolen upphäver beslutet och uppdrar åt kommunen att göra en ny sekretessprövning.

”Om en uppgift inte kan lämnas ut ska myndigheten i görligaste mån precisera vilken skada som ett utlämnande bedöms kunna medföra med hänvisning till tillämpad sekretessbestämmelse”, skriver domstolen.

Domstolen konstaterar också att kommunen, i det material som lämnats ut till Spanaren, maskerat  ett stort antal uppgifter som ”är av så pass allmänt slag att de inte kan anses omfattas av sekretess”.

I klartext: kommunen har inte gjort någon verklig sekretessprövning utan godtyckligt strukit över stora partier av den handling Spanaren begärt att få ta del av.

Det är inte ovanligt att kommunens jurister agerar på det sättet. Gissningsvis sker det mot bättre vetande och i hopp om att journalister, som ofta arbetar mot en deadline samma dag, ska tröttna och ge upp eftersom ett överklagande tar tid.

Läs också: Spanaren ska inte snoka för mycket

Föregående

Spanaren ska inte snoka för mycket

Nästa

Nu kan Oscar låta hjärtat va' med