Ljuger Trafikverket i sin klimatkalkyl över Västlänken?

Det frågar sig Mats Lövgren i Facebook-gruppen Stoppa Västlänken.nu. Vad som är gruppens mål framgår av namnet.

Mats Lövgren hör till den ganska lilla grupp kritiker av ett eventuellt byggande av Västlänken som enbart jobbar med Trafikverkets egen offentliga information och dokumentation kring projektet.

Den som i likhet med Mats Lövgren gräver fram och studerar de dokument om Västlänken Trafikverket publicerar hittar en hel del, som kan vara av intresse för medborgarna. En sökning på Västlänken på Trafikverkets hemsida ger 382 träffar!

− Det är ett minst sagt digert material och jag har lagt åtskilliga kvällar och nätter på att plöja igenom dokument. Inte allt, det orkar ingen, men mycket har jag läst, säger Mats Lövgren till Spanaren.

All klimatpåverkan skall med

För projekt som beräknas kosta mer än 50 miljoner kronor skall Trafikverket numera göra så kallade klimatkalkyler.  De skall ge jämförelsemått mellan olika infrastruktursatsningar för att få fram siffror på hur stor klimatpåverkan och energianvändning olika projekt har under sin beräknade livscykel på 50-100 år. I kalkylen skall inte bara påverkan under byggandet räknas in utan även själva driften under många år.

Vid upprättande av en klimatkalkyl används oftast schablonsiffror. Men man kan även plocka in projektspecifika uppgifter. Om olika projekt skall kunna jämföras får en klimatkalkyl enbart innehålla det man vet om själva byggandet. Eventuella, uppskattade klimatvinster i form av exempelvis minskat bilåkande får inte räknas in. Sådana osäkra siffror gör kalkylerna missvisande.

Ingångsvärden påverkar resultatet

− Det här är intressant. Vi vet alla att resultatet i en beräkning aldrig blir bättre än de siffror man matar in i ekvationen, säger Mats Lövgren och fortsätter:

− Därför är det viktigt att ta reda på hur Trafikverket har gått till väga när de har räknat fram klimatkalkylen för Västlänken. Den skall ju kunna jämföras med beräkningarna för andra motsvarande projekt.

− Själva beräkningen görs i en Excelfil, som vem som helst kan ladda hem från Trafikverkets hemsida. Klimatkalkyleringar är med andra ord inga hemligheter utan tvärtom väldigt standardiserade.

 Så vad hände?

− Jag begärde hos Trafikverket att få ut Excelfilen med Västlänkens klimatkalkyl för att se efter vilka ingångsvärden som har använts. Och eftersom kalkylen redan är publicerad så är Excelfilen inte längre ett arbetsdokument utan ett underlag, vilket är en offentlig handling.

− Men…?

– Ja, det var vad jag trodde. Men icke. Det blev bom stopp. Verket vägrade att lämna ut filen med motiveringen, att den innehåller information, som ifall den blev känd skulle kunna påverka framtida upphandlingar.

− Det var minst sagt nedslående, förklarar Mats Lövgren. Beräkningen bygger i första hand på schablonvärden och jag kan inte tänka mig, att kalkylen innehåller produktspecifika uppgifter som skulle kunna äventyra kommande upphandlingar. På det förmodandet replikerade inte verket.

Har verket något att dölja?

− Vad är det man brukar säga? Den som inte vill berätta har något att dölja. Det är min slutsats också, framhåller Mats Lövgren. Speciellt mot bakgrunden att Trafikverket nyligen deklarerade, att det är viktigt att hålla sig till fakta när man diskuterar Västlänken. En svensk myndighet skall ju verka för öppenhet och transparens. Det är fundamentalt för medborgarna som därtill är skattebetalare.

Att Trafikverket har valt att sprida dimridåer över klimatkalkylen tolkar Mats Lövgren så här:

−Jag tror att den bygger på falska uppgifter. Och att det finns en rädsla inom verket att felaktigheter sannolikt skulle avslöjas om kalkylen granskades närmare.

Trafikverkets beslut kommer den här veckan att överklagas till kammarrätten i Sundsvall.

− Så vi har absolut inte sett slutet på den här historien ännu, kommenterar Mats Lövgren. Vi har bara sett början.

 

 

 

 

Föregående

Ny seger för Spanaren i matchen mot kommunens hemlighetsmakeri

Nästa

Ännu ett varv om boendeparkeringar