Det tog tre år att reda ut förutsättningarna för att få bort alla boendeparkerade bilar från Göteborgs gator.

Nu, efter två bordläggningar, vill trafiknämndens majoritet ha en ny utredning i samma ärende.

I grunden finns en vision om hur Göteborg ska se ut 2035. Då uppskattas staden ha vuxit med 150 000 invånare och 80 000 nya arbetstillfällen ha tillkommit.

Det kräver förstås en radikalt annorlunda infrastruktur där Västlänken ingår. Men också drömmen om att befria alla gator i centrala Göteborg från boparkerade bilar för att dels skapa en öppnare miljö men också få plats för fler bostäder.

Istället för gatuparkering ska det byggas P-hus och garage.

Laddad fråga

Hur denna process ska gå till har alltså trafikkontorets tjänstemän grunnat på sedan november 2012. Förslaget presenterades för trafiknämnden ganska precis tre år senare och sedan dess har politiker diskuterat, våndats och funderat på en fortsättning.

Så laddad och komplicerad är frågan att det krävdes två bordläggningar innan nämnden vid sitt februarisammanträde kunde komma till beslut.

Där skon klämmer som värst är det ofrånkomliga faktum att det är dyrt att bygga P-hus och ännu dyrare med garage.

Kungsladugård är det område som tjänstemännen utgått från i sina kalkyler och där kostar det i runda slängar 500 kronor/månad att ha bilen stående på gatan utanför den egna porten.

Det andra alternativet är 2-3 gånger dyrare förutom obekvämligheten att behöva promenera flera hundra meter till P-huset/garaget.

Nytt uppdrag

Enligt tjänstemannaförslaget kunde man tänka sig att successivt höja avgiften för gatuparkerandet tills de börjar närma sig nivåerna för de andra alternativen.

Trafiknämndens majoritet (S, V och MP) varken vill eller kan skrota planerna på det kontroversiella projektet men inser att enbart en höjning av p-avgifterna är i magstarkaste laget.

Därför, efter votering, skickar nämnden ytterligare ett nytt uppdrag:

”Vi ser att vi behöver hitta ett sätt att komma fram i frågan på de platser där parkeringsfrågan låser möjligheter att bygga fler bostäder och skapa bättre och attraktivare miljöer.”

”Vi vill också att kontoret återkommer med praktiska exempel på ett avgränsat geografiskt område för en mer detaljerad konsekvensbeskrivning, samt ett underlag för hur dessa frågor löses i nya områden.”

 

 

Föregående

Trafikverket vägrar lämna ut klimatsiffror om Västlänken

Nästa

Boende i Haga överklagar KF-beslutet om Västlänken