Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut att neka Martin Wannholt, Samverkande göteborgare,  fyra politiska sekreterare.

Domen är en svidande vidräkning med Göteborgsandan. Den anda som innebär att makthavare gör upp i slutna rum och struntar i demokratiska spelregler.

Spanaren har tidigare berättat om systemet med politiska sekreterare i Göteborg.

Ett system som innebär att David Lega (KD) har fyra politiska sekreterare som avlönas av skattebetalarna till sitt förfogande. Lika många har Sverigedemokraternas Lars Hansson.

Men då Martin Wannholt, stödd av dubbelt så många ledamöter i kommunfullmäktige som KD och lika många som SD, krävde att få samma möjlighet blev det stopp.

Kommunstyrelsen sa nej.

De etablerade partierna hade gjort upp före valet och ville inte släppa in en uppstickare. Enligt vad de etablerade partierna angav sa de nej till Wannholt ”av demokratiska skäl”.

Det underkänner förvaltningsrätten.

Tvärtom säger domstolen att beslutet är olagligt. Och odemokratiskt.

Beslutet om hur politiska sekreterare ska utses och vilka regler som ska gälla ska tas i kommunfullmäktige, inte genom privata uppgörelser mellan ledande politiker utanför det demokratiska systemet.

Så skriver förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten ansluter sig till bedömningen att beslut om att inrätta system med politiska sekreterare tillsammans med eventuella riktlinjer för ett sådant system är frågor av en sådan grundläggande natur som bör beslutas av kommunfullmäktige.”

”Av underlagen i målet framkommer emellertid att kommunfullmäktige i Göteborg varken fattat något grundläggande beslut om att inrätta system med politiska sekreterare eller beslutat om någon form av riktlinjer för tillsättandet …  I sitt beslut anför kommunstyrelsen istället att beslutet grundas på gängse metod och praxis för tilldelning av resurser.”

”I frånvaro av ett grundläggande beslut avseende inrättande, regler eller riktlinjer för politiska sekreterare gör förvaltningsrätten bedömningen att kommunstyrelsens beslut angående Martin Wannholts yrkande om att tilldelas politiska sekreterare istället borde ha fattats i kommunfullmäktige. Eftersom kommunstyrelsen därigenom får anses ha överskridit sin befogenhet är det överklagade beslutet olagligt. Överklagandet ska därför bifallas på så vis att beslutet upphävs. Då beslutet upphävs på denna grund saknas det anledning för förvaltningsrätten att närmare beröra frågan om beslutet står i samklang med kommunallagens likställighetsprincip.”

Läs hela domen här!

Läs Spanarens tidigare artiklar om striden kring de politiska sekreterarna:

Demokrati eller maktmissbruk att vägra Martin Wannholt sekreterare?

Så jobbar de politiska sekreterarna

Chockerande med så många sekreterare

Striden om politiska sekreterare: ”Vi gör vad vi vill”

Föregående

Förvaltningsrätten ger Wannholt rätt - hela domen

Nästa

Usel arbetsmiljö kan tvinga köket i Frölunda kulturhus att stänga