Om man skall tro de politiska sekreterarna själva så verkar de ha fullt upp att göra. Det är också ett arbete som man likt ett påskägg kan fylla med lite av varje, men kanske inte alltid ända upp. Som det fanns anledning att befara består deras arbetsdag till största delen av möten och åter möten, ofta under beteckningen ”samordning”. Vi har talat med tre av stadssekreterarna, en socialdemokrat, en kristdemokrat och en moderat.

Gitte Caous
Gitte Caous

GITTE CAOUS har arbetat som politisk sekreterare för socialdemokraterna sedan 2011. Hon är en av ett tiotal politiskt sakkunniga knutna till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Av dessa arbetar hälften tätt knutna till var sitt kommunalråd.

Arbetet handlar i första hand om att serva kommunalråden inför möten i kommunstyrelsen, i respektive nämnd och i förekommande fall även vad avser regionen. Gitte Caous är så kallad stabschef och vill med en analogi från rikspolitiken beskriva sig som kommunens finansminister. Hon har ansvar för ”strategiska budget- och finansfrågor”.

— Det blir många möten. Under hela våren pågår en budgetprocess, det läggs också tre kompletterande budgetar. Mycket av arbetet handlar om samordning mellan partierna i den styrande majoriteten och även i viss mån med den borgerliga oppositionen. Alla stadssekreterare i den nuvarande politiska majoriteten sitter i grupper och arbetar. Det blir mycket diskussioner med kommunalråden.

Förutom sin funktion som ”finansminister” har Gitte Caous några olika styrelseuppdrag. Hon är bland annat ordförande i arvodesberedningen och var tidigare även ordförande för det relativt nya Stadshus AB, ett uppdrag som emellertid gått över till Anneli Hulthén efter beslut om att knyta Stadshus AB fastare till kommunstyrelsen. Sina styrelseuppdrag sköter Gitte Caous i stort sett på dagtid.

På fråga om det inte är väldigt många politiska sekreterare i Göteborgs kommun svarar hon att det är ännu fler i Malmö.

Hampus Hagman
Hampus Hagman

HAMPUS HAGMAN är en av fyra stadssekreterare hos kristdemokraterna. Hos (KD) har man inte avdelat en särskild sekreterare till att serva kommunalrådet. De delar alla på det, eller turas om. Däremot ansvarar varje politisk sekreterare för var sitt politikområde.

— Arbetsdagen består mycket av möten, inläsning av handlingar och annan research, säger Hampus Hagman. Rent allmänt är min uppgift som stadssekreterare att följa och förbereda ärenden som skall upp i kommunstyrelsen och sen i fullmäktige. Själv ansvarar jag för plan-, bygg- och fastighetsfrågor och följer i första hand fastighetsnämndens och byggnadsnämndens arbete.

Hampus Hagman är också själv ledamot av byggnadsnämnden. Den research han ägnar sig åt handlar mycket om att se hur man gör i andra kommuner och att ha koll på lagförslag som är på gång.

— Förutom att vi har våra olika politikområden så gör vi en del grupparbeten. Vi sitter alla nära varann.

Hur vill du beskriva ditt arbete rent konkret? Vad består din arbetsdag av?

— Det är mycket möten, kontakter med andra partier – det sker en löpande samordning med (FP) och (M) – kontakter med regionen till exempel, men det är också en hel del läsning och en del skrivande.

 

Jessica Tengeland
Jessica Tengeland

JESSICA TENGELAND är stadssekreterare för moderaterna. Den moderata gruppen med åtta politiska sekreterare har funktionerna stabschef, budgetsekreterare, gruppsekreterare och kommunalrådssekreterare (som erbjuder administrativt stöd). Dessutom finns tre stadssekreterare med rotelansvar knutet till respektive kommunalråds område (Ransgård, Tharing och Rydén) och en för det biträdande kommunalrådet Hampus Magnusson.

Jessica Tengeland är gruppsekreterare, dvs. sammankallande för kommunfullmäktigegruppen, pressekreterare samt har rotelansvar inom Jonas Ransgårds område, huvudsakligen näringslivsfrågor. Som pressekreterare har hon bland annat ansvar för sociala medier.

— Det går inte att svara på vad jag gör en vanlig dag men mycket bygger på veckorutiner. På måndagarna är jag t.ex. sekreterare vid KS-gruppens morgonmöte. Inför gruppmöten handlar det om att förbereda föredragningslistan och hålla reda på motioner till exempel. Men ingen dag är den andra lik och det händer hela tiden nya saker.

Jessica Tengeland anser sig inte ha några problem att fylla sin dag. Förutom återkommande rutiner kan man alltid ägna tid åt större politikutvecklingsområden, menar hon.

— Det är ett roligt arbete med många olika frågor och tempot är högt, avslutar hon en intervju där undertecknad inte fick många sylar i vädret och hade vissa problem att hänga med i det höga tempot, kanske delvis beroende på att Jessica Tengeland i huvudsak ägnade sig åt att slå hastighetsrekord i innantilläsning.

Föregående

Kommunen påstår sig ha rätt att stoppa tv-inspelning

Nästa

Strid om Schillerska gymnasiet blossar åter upp