Stadsbyggnadskontoret anser sig ha rätt att stoppa allmänheten – och även Sveriges television – från att spela in bilder vid offentliga informationsmöten.

Det framgår av ett yttrande till JO som granskar vad som hände på ett samrådsmöte om Västlänken den 4 november förra året.

Två filmare anmälde händelsen till JO. De hävdade bland annat att politikern Ulf Kamne (MP) och Anette Palle,  kommunikationsstrateg för Projekt Västlänken, stoppat dem.

Enigt en av anmälarna har Anette Palle ”flertalet gånger försökt hindra mig från att filma med referenser till PUL (personuppgiftslagen)”.

”Anette Palle har påstått att Stadsbyggnadskontoret har en policy mot detta”, skrev anmälaren också.

De anklagade har hävdat att de  bara sagt till filmarna att åhörare inte ville bli filmade och bett dem låta bli.

Policy om filmning

I ett förslag till yttrande till JO medger Stadsbyggnadskontoret att det finns en nedskriven policy om filmning vid samrådsmöten.

I kontorets verksamhetshandbok sägs följande: ”Vi har möjlighet att förbjuda att deltagare filmar mötet. Det gäller inte ljudupptagning. Skulle problem uppstå försök förklara att dokumentation med ljud och/eller bild kan göra att människor blir ovilliga att säga sin åsikt.”

I sak hävdar alltså Stadsbyggnadskontoret att det har rätt att förhindra även etablerade tv-medier att spela in bilder (men inte ljud) på offentliga möten.

Stadsbyggnadskontoret anser sig ha visst stöd av ett JO-beslut från 1984 då en länsstyrelse förbjöd TV att filma ett sammanträde.  Den gången sa JO att en myndighet har möjlighet att förbjuda filmupptagningar vid sammanträden men att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet. Om det gäller samma bedömning vid offentliga möten (som inte är sammanträden) är oklart.

Spanaren har tidigare skrivit om händelsen. Se:

Filmare jo-anmäler kommunen

Ulf kamne forsokte censurera samrådsmote

På Youtube publiceras klipp ur inspelningar från ett samrådsmöte den 4 november där Kamne agerat:

 

 

Föregående

Demokrati eller maktmissbruk att vägra Martin Wannholt sekreterare?

Nästa

Så jobbar de politiska sekreterarna