Försöket att stoppa filmningen av ett samrådsmöte om Västlänken har lett till en JO-anmälan.

Det är Anette Palle, kommunikationsstrateg för Projekt Västlänken på Stadsbyggnadskontoret, som anmälts.

Enigt anmälaren har hon under samrådet den 4 november ”flertalet gånger försökt hindra mig från att filma med referenser till PUL (prsonuppgiftslagen)”.

”Anette Palle har påstått att Stadsbyggnadskontoret har en policy mot detta, dock har ingen sådan på förhand visats eller publicerats på deras site i anslutning till informationen om samrådet. Jag valde av integritetsskäl på personliga grunder att inte filma besökare då jag finner detta viktigt och trots detta så blev jag ifrågasatt en andra gång efter presentationen av Anette Palle under frågestunden.”

Som Spanaren tidigare skrivit kan försöket att stoppa filmningen strida mot grundlagens censurförbud.

Enligt personuppgiftslagen får bilder inte publiceras på internet utan samtycke från den det gäller. Det går dock inte att stoppa fotografering med den motiveringen. Dessutom gäller personuppgiftslagen över huvud taget inte journalistiska ändamål.

Läs också: Ulf Kamne försökte censurera…

 

Föregående

Kinesiska muren begär ersättning

Nästa

Ulf Kamne (MP) försökte censurera samrådsmöte