Länsstyrelsen vill skydda Schillerska gymnasiet som byggnadsminne. Ett förslag som väcktes redan 1981 – men hittills stoppats.

Det vill de styrande i Göteborg göra även denna gång.

De hävdar att en byggnadsminnesförklaring kan leda till att skolan på sikt måste läggas ned.

Länsstyrelsen vill skydda den historiska byggnaden och skolgården från okänsliga ingripanden – och bland annat förhindra att skolområdet bebyggs ytterligare.

Klicka på grafiken för att förstora den
Klicka på grafiken för att förstora den

Redan 1981 ville lärare på skolan få den anrika byggnaden skyddad som byggnadsminne. Göteborgs Högre Realläroverksbyggnad uppfördes 1886 som en följd av 1800-talets stora skolreformer. Den ritades 1881 av Hans Hedlund – en av Göteborgs mest framstående arkitekter och sedermera professor vid Chalmers. Skolans aula omnämns ofta som en av byggnadens främsta kvalitéer. Lokalen har likheter med ett kyrkorum med mittskepp och sidoskepp som avdelas med pelarrader.

Såsom en institutionsbyggnad i Vasastaden har (skolbyggnaden) en framträdande plats i stadsbilden. Schillerska tomten är ett stort rum i staden med bevarad ursprunglig planform som förstärker byggnadens monumentalitet. Aulans väl bevarade dekorationer, utsmyckning, färgsättning och originalinredning gör det till en av Göteborgs bäst bevarade interiörer från denna tid”, skriver antikvarie Lena Emanuelsson på länsstyrelsen i en skrivelse till kommunen.

Skolans ledning, fastighetskontoret och lokalförvaltningen är dock inte entusiastiska för förslaget om byggnadsminnesförklaring.

Tvärt om.

Såväl skolbyggnad som skolgård behöver kunna anpassas till ändrade förhållanden. Så till exempel kommer elevunderlaget under läsåret 2015/2016 sannolikt bli mer än tusen elever. Det innebär att fler klassrum behövs och att skolgården tas i anspråk för nybyggnationer”, skriver fastighetskontoret.

”En byggnadsminnesförklaring enligt förslaget kan leda till att skolan på sikt måste läggas ner”, hävdas också.

Både rektor och utbildningsförvaltningen framhåller att gymnasiet idag är konkurrensutsatt. ”Elevunderlag är lättrörligt och påverkbart.”

I år startar två nya program på Schillerska: naturvetenskap och ekonomi. Till dagens 950 elever och kommer i år  200 nya.

”Det innebär att skolfunktionen för Schillerska behöver stärkas och byggas ut. Mark kan behöva tas i anspråk för utbyggnad på skolgården.”  Även lokalsekretariatet vill placera skollokaler där.

För ett tiotal år sedan ville stadsbyggnadskontoret i Göteborg att Schillerska gymnasiet skulle förklaras som byggnadsminne. Då hade frågan diskuterats i tjugo år. Så sent som 2011 sa länsstyrelsen nej.

Föregående

Så jobbar de politiska sekreterarna

Nästa

Plockade till sig skivor för 5.730 kr