onsdag, mars 22 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Lagen hindrar inte att kommunen anställer fyra politiska sekreterare för så väl Sverigedemokrater som Kristdemokrater  – men inte en enda till Samverkande göteborgare.

Det hävdar kommunens jurister i ett yttrande till domstolen.

Kommunalrådet Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) har överklagat kommunstyrelsens beslut att inte anställa politiska sekreterare för Samverkande göteborgare.

Alla andra partier som har minst en representant i kommunstyrelsen har en ”basresurs” på fyra politiska sekreterare. De större partierna har fler.

Wannholt ansåg att han, med fler fullmäktigemandat i ryggen än KD och lika många som SD, också skulle få anställa politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen sa nej med motiveringen att Samverkande göteborgare inte är ett parti utan en valsamverkan i fullmäktige mellan Wannholt och Vägvalet.

Wannholt hävdar att det står i strid med likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter.

Kommunens jurister anser dock att de politiska partierna kan göra vilka överenskommelser de vill då det gäller att tillsätta politiska sekreterare.

”… lämpligheten i det överklagade beslutet kan inte prövas inom ramen för detta mål”, skriver juristerna.

Inte heller kan domstolen pröva formerna för hur politiska sekreterare tillsätts i Göteborg, menar de.

”Det enda som kan prövas är lagligheten av kommunstyrelsens beslut”, skriver juristerna och hävdar att likställighetsprincipen inte är tillämplig ”eftersom Martin Wannholt träder i kontakt med kommunen i … egenskap av förtroendevald”.

Och vad gäller hur politiska sekreterare tillsätts finns inget stadgat i lagen. Göteborgspolitikerna kan därför göra precis som de vill.

Läs tidigare artiklar:

Demokrati eller maktmissbruk

Chockerande med så många sekreterare

Previous

Så fungerade ansvaret

Next

Moderater vill återinföra tjänstemannaansvaret

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also