Lagen hindrar inte att kommunen anställer fyra politiska sekreterare för så väl Sverigedemokrater som Kristdemokrater  – men inte en enda till Samverkande göteborgare.

Det hävdar kommunens jurister i ett yttrande till domstolen.

Kommunalrådet Martin Wannholt (Samverkande göteborgare) har överklagat kommunstyrelsens beslut att inte anställa politiska sekreterare för Samverkande göteborgare.

Alla andra partier som har minst en representant i kommunstyrelsen har en ”basresurs” på fyra politiska sekreterare. De större partierna har fler.

Wannholt ansåg att han, med fler fullmäktigemandat i ryggen än KD och lika många som SD, också skulle få anställa politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen sa nej med motiveringen att Samverkande göteborgare inte är ett parti utan en valsamverkan i fullmäktige mellan Wannholt och Vägvalet.

Wannholt hävdar att det står i strid med likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter.

Kommunens jurister anser dock att de politiska partierna kan göra vilka överenskommelser de vill då det gäller att tillsätta politiska sekreterare.

”… lämpligheten i det överklagade beslutet kan inte prövas inom ramen för detta mål”, skriver juristerna.

Inte heller kan domstolen pröva formerna för hur politiska sekreterare tillsätts i Göteborg, menar de.

”Det enda som kan prövas är lagligheten av kommunstyrelsens beslut”, skriver juristerna och hävdar att likställighetsprincipen inte är tillämplig ”eftersom Martin Wannholt träder i kontakt med kommunen i … egenskap av förtroendevald”.

Och vad gäller hur politiska sekreterare tillsätts finns inget stadgat i lagen. Göteborgspolitikerna kan därför göra precis som de vill.

Läs tidigare artiklar:

Demokrati eller maktmissbruk

Chockerande med så många sekreterare

Föregående

Så fungerade ansvaret

Nästa

Moderater vill återinföra tjänstemannaansvaret