Återinför tjänstemannaansvaret, föreslår två moderata riksdagsmän i en motion. Det behövs i kampen mot korruption inom den  offentliga sektorn.

Johan Hultberg
Johan Hultberg

1976 avskaffades tjänstemannaansvaret och ersattes med ansvarsregler med mer inskränkt straffrättsligt ansvar som var tänkt att ligga närmare den privata arbetsmarknadens system för sanktioner. Detta kan dock förändras igen, då moderaterna Johan Hultberg och Jan R Andersson har motionerat i riksdagen om att återinföra ansvaret.

Hultberg menar att det nuvarande systemet stämmer väl överens med 70-talets samhällsklimat, men att det finns ett behov av att anpassa sig till nya tider. Han ser det också  som problematiskt att det blir allt vanligare att anställda inom den offentliga förvaltningen anmäls för tjänstefel samtidigt som få döms.

– Uppklarningsprocenten för tjänstefel ligger på ensiffriga procenttal. Det är ju i sig en kraftig varningsklocka. Det finns också en risk att den sociala tilliten, att människor litar på varandra helt enkelt, urholkas om känslan sprider sig att tjänstemän och myndighetsutövare inte försöker agera rättvist och att de som begår fel i tjänsten faktiskt inte tvingas att ta sitt ansvar.

Hultberg tror att ett återinförande av tjänstemannaansvaret skulle leda till att åtgärderna blir mer i linje med det ansvar som tjänstemännen idag har.

Jan R Andersson
Jan R Andersson

– Förvaltningens tjänstemän har en betydande makt över vanliga medborgares liv. Med detta betydande ansvar bör följa någon form av straffåtgärder om man grovt missköter sig, och jag tror att gemene man tänker sig att så allvarliga fel som man inte sällan kan läsa om i media faktiskt måste medföra en påföljd.

Det är, menar Hultberg, inte någon speciell händelse som ligger bakom motionen. Snarare så handlar det om att bevara förtroendet för samhällsinstitutionerna.

–Mätningar visar att vi har ett relativt hög förtroende för våra institutioner här i Sverige. Det är något vi bör värna om. Vi är också ett land med relativt lite korruption trots att forskningen visar att länder med en omfattande offentlig sektor är mer benägna att vara anfrätta av korruption. Det gör oss emellertid inte immuna mot korruption. Vi måste hela tiden vara vaksamma och bekämpa den.

Möjligheterna att få igenom motionen bedömer Hultberg dock som ytterst små, även om han kan tänka sig att det finns liknande tankegångar på annat håll i partiet.

Motionen kommer att behandlas i utskott under hösten.

Läs också: Så fungerade ansvaret

Föregående

Striden om politiska sekreterare: "Vi gör vad vi vill"

Nästa

Aktiebolag inte välkomna att driva friskola i Göteborg