Vänsterpartiets nej till nya friskolor vann i kommunstyrelsen sedan SD lagt ner sin röst. 

Det betyder att aktiebolag inte är välkomna att driva friskolor i Göteborg.

Som Spanaren tidigare berättat säger Göteborgs kommun nej till etableringen av sex nya friskolor:

– Vittraskolorna: grundskola i Östra Göteborg.

– Algebrautbildning föreningen: Grundskola i Angered.

– Kunskapsskolan. Krokslätt.

– Föreningen Islamiska skolan

– Kajan Friskola AB (två ansökningar)

– Sahan Utbildning, ideell förening

”Utökningen avser en grundskola som drivs genom ett aktiebolag. Risken är stor att skolan avser att göra vinstuttag vilket vi starkt motsätter oss. Fristående skolor finansieras av skattemedel och vår uppfattning är att alla de resurser som tilldelas skolor ska komma verksamheten till del.

En ansökan gäller nyetablering av en grundskola med religiös inriktning. Berörd stadsdelsnämnd har i ett yttrande konstaterat att en etablering av friskolan i området riskerar att försämra kontinuitet och måluppfyllelse samt att mångfald främjas av möten mellan elever av olika religiösa tillhörigheter. Vi delar denna uppfattning”, lyder den officiella motiveringen.

I kommunstyrelsen fanns olika åsikter.

Daniel Bernmar (V) vann omröstningen med hjälp av Ulf Kamne )MP), Dario Espiga (S), Marina Johansson (S), Jhan Nyhus (S) och Anneli Hultén (S)

Helene Odenjung (FP) yrkade bifall till ett yrkande från FP, M och KD om att säga ja till alla ansökningar.  Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M) och Martin Wannholt (Samvrkande Göteborgare)  röstade för hennes förslag.

Lars Hansson (SD), som blev vågmästare, avstod från att rösta varför ordförandens röst avgjprde utslaget.

Lars Hansson om varför han avstod:

Sverigedemokraterna anser inte att skolan, i synnerhet inte grundskolan är en fungerande fri marknad. Överetableringen av friskolor i Göteborgsregionen är ett tydligt tecken på detta. Vi anser också att offentlighetsprincipen ska omfatta alla friskolor. Det finns många bra friskolor, och vi är inte emot att nya startar, däremot ska de friskolor som startar vara ett komplement till den kommunala skolverksamheten. De ska inte drivas enkom i vinstsyfte. Mot bakgrund av detta, och att ärendet inte kan bordläggas, finner vi inget alternativ vi kan ställa oss bakom. Vi lägger därför ner vår röst i kommunstyrelsen.

 

Föregående

Moderater vill återinföra tjänstemannaansvaret

Nästa

Moderat läckte 14 motioner till Västlänkens projektledare