Arbetsmiljöverket hotar att stänga köket i Frölunda kulturhus på grund av dålig luft och ett slitet golv som  gör att de anställda riskerar skador.

I somras skrev Kommunals skyddsombud, Bemani Hossein Zadeh, till Arbetsmiljöverket om de dåliga förhållandena i köket.

Hon hade då vänt sig till arbetsgivaren och begärt åtgärder för att rätta till golvet (som är slitet och ojämnt) och ventilationen som inte räcker. Hon begärde också att all personal skulle hälsoundersökas eftersom många drabbats av hudproblem, nästäppa och irriterade ögon.

Arbetsgivaren vände sig till kommunens Lokalförvaltning, men mer hände inte.

Arbetsmiljöverket inspekterade lokalerna och kunde konstatera samma brister som skyddsombudet.

Huset byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har köket inte renoverats även om köksmaskiner bytts ut och några  tillkommit. Golvet är slitet, ojämnt och svartfläckat. Fukt finns mellan betonggolvet och mattan.  Vagnar i köket har ibland rullat iväg av sig själva på grund av ojämnheterna och hotat att välta.

Eftersom det luktar unket i köket har personalen tvingats öppna fönstren för att få in frisk luft. Något som inte är tillåtet i ett kök av hygieniska skäl.

I köket, med 3,5 tjänster och en praktikant,  lagas 550 portioner lunchmat till förskolor och skolor i närområdet. Köket ordnar också med fika för försäljning i kulturhusets cafeteria.

Föregående

Svidande uppgörelse med Göteborgsandan

Nästa

Strid om politikernas roll på kulturområdet