Varken Sveriges kommuner och landsting, Göteborgsregionen eller Göteborgsregionens kommunalförbund vill vara med och betala 1,7 miljoner årligen för den professur som Granskningskommissionen föreslog att Göteborg skulle finansiera.   

Granskningskommissionens förslag innebar att pengarna skulle kopplas till Demokratifonden, en stiftelse som Granskningskommissionens ordförande, professor Erik Amnå, själv varit med och bildat.

Något som väckte kritik:

”Jag tror bestämt att någon har inhalerat litet Göteborgsanda”, skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman syrligt om det ohöljda försöket från kommissionens ordförande att gynna sina egna intressen.

Göteborg stad skickade ut en fråga om någon ville vara med och betala mutprofessuren.

Alla har svarat nej.

Sveriges k0mmuner och landsting ”förfogar inte över medel som kan användas för samfinansiering av tjänster av den typ som förslaget avser”.

Västra Götalandsregionen ”ser positivt på Granskningskommissionens förslag som syftar till att minska risken för korruption och öka förtroendet för det demokratiska systemet” men svarar ändå nej på frågan om samfinansiering.

Detsamma gör Göteborgsregionens kommunalförbund: ”GR har inte särskilda medel avsatta för bidragsgivande utan arbetar på uppdrag av medlemskommunerna med medel avsatta för de uppdrag och den verksamhet som har fastställts av GR:s fullmäktige i samband med antagen verksamhetsinriktning och budget.”

 

Se tidigare granskning:

”Då ska man inte utge sig för att vara forskare”

70 procents lön för 30 procents arbete

”Granskningskommissionen ville inte veta”

Det bidde ingenting

Föregående

Ny jättedemonstration mot trängselskatten

Nästa

Kommunstyrelsen säger ja till Västlänken - utan att veta vad den kostar