– Att ta 70 procent lön för att utföra 30 procent arbete är ett brott om det inte sker med arbetsgivarens goda minne,  vilket är troligt. Då är själva kommissionen i sig ett av de viktigaste bevisen för Göteborgskorruptionen.

Erik Amnå
– Jag är professor och självfallet omutlig! Men en liten donation kan väl inte vara fel?

Så sa Dennis Töllborg, professor och korruptionsutredare i en artikel för Göteborgs-Posten våren 2012 då Göteborgs granskningskommission höll på att tillsättas

Då hade anställningsavtalet för professor Erik Amnå just undertecknats.

Hans lön som ledare för granskningskommissionen sattes till 70 procent av en kommunalrådslön eller 38 000 kronor per månad. Det betydde inte att Erik Amnå skulle vara tjänstledig från sitt jobb vid Örebro universitet till 70 procent.

– Nej, jag ska jobba 30 procent med granskningskommissionen, sa Erik Amnå.

Han ställde sig helt oförstående till att lönen satts till 70 procent av en bra betald kommunal tjänst.

– Jag vet inte varför de skrivit så, sa han om avtalet som bar hans namnunderskrift. Den som skrev under anställningsavtalet för kommunens räkning var Lars Bergsten (M), ordförande i revisionskollegiet. Han hade inte heller någon förklaring till varför Amnås lön sattes i relation till en heltidsanställd politikerlön.

– Det är bara ett sätt att skriva, sa Lars Bergsten som då trodde att Amnå skulle jobba 50 procent med granskningskommissionen.

Amnås lön motsvarade därmed en heltidslön på 126 667 kronor per månad – inte 54 286 kronor som skrivningen i anställningsavtalet antydde. Amnå blev därmed en av kommunens högst betalda tjänstemän.

Dennis Töllborg  som tittat på hur en granskningskommission ledd av en domare i Australien kommit till rätta med en omfattande härva av korruption och maktmissbruk:

– Att Amnå tagit 70 procents lön för 30 procents arbete är i sig tillräckligt för att han skulle blivit gripen i Queensland och New South Wales tillsammans med dem som gick med på hans krav, sa Töllborg.

Artikeln om Amnås lön publicerades aldrig i GP.

FOTNOT: Dennis Töllborg skriver om hur korruption och maktmissbruk bekämpades i Queensland, New South Wales. Se http://www.gri.handels.gu.se/digitalAssets/1454/1454551_2012-1_for-web.pdf

Föregående

Ställde inga obehagliga frågor

Nästa

"Då ska man inte utge sig för att vara forskare"