Granskningskommissionen ställde aldrig några frågor om konkreta fall av korruption och maktmissbruk till ledande tjänstemän och politiker i Göteborgs stad. Kände de till något fall? Har de själva varit inblandade när beslut togs i slutna rum?

Sådana frågor lyste med sin frånvaro att döma av de anonymiserade citat från intervjuernas som finns bevarade.

Istället för att ställa frågor för att få fram fakta ställdes frågor om de intervjuades åsikter.

Svaren är inte heller kontroversiella. Inte ett enda svar antyder att någon velat eller fått chansen att berätta om faktiska förhållanden för kommissionen. Därför har kommissionen inte heller haft anledning att förstöra allmänna handlingar för att skydda några källor eller whistleblowers.

En granskningskommission värd namnet borde ha ställt följdfrågor för att få fram fakta när ledande tjänstemän sagt saker som:

–  ”Vi får ofta inbjudningar till spa, golf med mera; det har alltid funnits men jag har satt stopp för det”,

– ”Har sett en framväxt av dålig kultur som de anställda inte förstår är felaktig eftersom den är accepterad av chefer”,

– ”Det är viktigt att politiken förstår att man altid måste göra rätt. Inte tänja på lagstiftningen när det passar. Det förekommer dock”,

– ”Vi gjorde en genomgång av våra avta, om e var upphandlade korrekt… Alla var daterade samtidgt, så det var uppenbart att de inte var upphandlade korrekt.”

– ”Det fanns en fixarkultur där ett handslag räckte. Göran hatade ju byråkrati.”

Också politiker som intervjuas borde ha fått följdfrågor om vad de egentligen visste när de sa saker som:

– ”När Göran kom från SKF hade han med sig en förhandlingskultur. Det fördes in att man skulle förhandla, göra upp, ett handslag räcker. Slutna rum, överenskommelse, resultat. Till exempel bgget av Operan byggde på goda relationer.”

– ”Till exempel skedde bygget av gamla Ullevi helt slutet men det brydde sig GP inte om. .”

–  ”Det har funnits fall där man anställt egna barn, löneförhandlat med en närstående. Märkligt att man kan göra så utan att förstå att det är fel.”

– ”Kulturen med tjänster och gentjänster har funnits även hos GP”.

Att granskningskommissionen förstört allmänna handlingar som skulle ha varit offentliga innebär att följdfrågor inte kan ställas och att uttalandenas trovärdighet inte kan bedömas.

PM granskningskommissionens intervjuer

 

 

Föregående

Det bidde ingenting

Nästa

70 procents lön för 30 procents arbete