Sveriges kommuner och landsting (SKL) sågar den göteborgska ”granskningskommissionens” mest anmärkningsvärda förslag – att kommunen skulle avsätta en och en halv miljon om året till en stiftelse som kommissionens ordförande Erik Amnå varit med och bildat. 

Förbundets motivering är kort:

SKL förfogar inte över medel som kan användas för … tjänster av den typ som förslaget avser och har därför inte möjlighet att medverka…”

Mycket av granskningskommissionens arbete har ifrågasatts, bland annat genom Spanaren.

– Då ska man inte utge sig för att vara forskare, sa statsvetarprofessorn och maktgranskaren Olof Petersson om att granskningskommissionen förstört allmänna handlingar så att ingen efteråt kan ta del av dem och därmed inte heller granska underlaget för kommissionens slutsatser.

Det vill säga: kommissionen gjorde precis det som  Göteborgspolitikerna anklagas för att göra när de fattar beslut i slutna rum, utanför den demokratiska ordningen och utan att dokumentera sina diskussioner eller åtgärder.

– Jag tror bestämt att någon har inhalerat litet Göteborgsanda, skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman syrligt om det ohöljda försöket från kommissionens ordförande att gynna sina egna intressen med förslaget att avsätta halvannan miljon om året till den stiftelse han själv varit med och grundat.

Spanaren har dessutom kunnat avslöja att ordföranden Erik Amnå fick 70 procents lön för 30 procents arbete och att kommissionen avvisat tips om oegentligheter i kommunen och istället för att granska hur det går till i Göteborg ställt frågor om vad vissa personer anser eller tror om hur det går till.

Avslöjandena väckte uppmärksamhet utanför Göteborg men passerade obemärkt i de största lokaltidningarna, GT och GP. Inte heller hos politikerna i Göteborg väckte det förvåning eller kritik att en utredare, anställd som kommunal tjänsteman,  ville gynna sina egna intressen.  Utan att protestera har politikerna i kommunstyrelsen (av alla kulörer!) inte bara låtit skattebetalarna stå för miljonnotan  från granskningskommissionen utan utreder nu också möjligheten att ge Erik Amnå de pengar han bett om till sin stiftelse. Kommunledningen vill dock att fler än kommunen är med och betalar.

SKL visade tiggeriet kalla handen. Om det blir annorlunda hos institutioner med säte i Göteborg återstår att se.

Fakta:

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting.

Se tidigare granskning:

”Då ska man inte utge sig för att vara forskare”

70 procents lön för 30 procents arbete

”Granskningskommissionen ville inte veta”

Det bidde ingenting

Föregående

Grattis alla vinnare - här är årets utmärkelser

Nästa

Hagaskolans luft gör personal och elever sjuka