I flera år lärare och elever på Hagaskolan lidit av dålig luft, kyla och värme i skolan. Det har gett torra slemhinnor, ont i ögonen och huvudvärk. Nu hotar arbetsmiljöverket med vite om kommunen inte gör något åt problemen. 

Hagaskolan har haft problem med ventilationen i de olika byggnaderna under många år. I den  nyaste delen upplever elever och lärare att  ”luften står stilla”.

Då arbetsmiljöverket inspekterade lokalerna för ett år sedan undrade både rektor och skyddsombud om ventilationen fungerade över huvud taget.

Periodvis har det också varit så kallt i lokalerna att personalen varit tvungna att använda långkalsonger och tjock tröja för att kunna vistas i lokalerna. Sommartid har man istället ofta haft problem med att det blivit för varmt.

Under sommaren 2014 skulle en renovering ha genomförts. Renoveringen omfattade dock inte de fönster som var tänkta att åtgärdas.

Senast den 28 februari ska kommunen ha gjort något åt ventilationen eller  i vart fall presentera en plan för hur skolan ska komma till rätta med bristerna i ventilationen och den dåliga luften.

Föregående

Blankt nej till mutprofessur

Nästa

Kollade Västlänken men fattade inget