Måndagsmarscher ny protestform mot Västlänken

Tord Melander

Protesterna mot Västlänken har vuxit i styrka sedan 2014 med åsidosättandet av resultatet i folkomröstningen som extra tändvätska. Nu har […]

Läs mer

Grävskoporna igång vid Korsvägen – vad händer nu?

Björn Gustafsson

Det har talats om att all trafik vid Korsvägen – åtminstone biltrafiken – skulle stoppas helt under byggandet av Västlänken. […]

Läs mer

Grävskoporna igång – början på ett jättehål vid Haga

Björn Gustafsson

Borttagandet av träd vid Allén, som retat många, är början på arbetet med det stora schakt som ska öppnas här. […]

Läs mer

Trafikverket vill inte kännas vid någon försening

Tord Melander

Det kom ett mail till Spanarens redaktion från Trafikverkets kommunikatör Camilla Hult. Mailet har följande lydelse: ”Hej! Jag ser att […]

Läs mer

Västlänken stoppar Räddningstjänsten

Redaktionen

Om Västlänken skall byggas i den planerade sträckningen kommer den att hindra Räddningstjänsten – om den skulle behöva ingripa vid […]

Läs mer

Västlänken försenas minst två år

Tord Melander

Västlänken försenas i minst två år – nota bene att den alls får byggas! Förseningen meddelades av Trafikverket i ett […]

Läs mer

Den långa historien om Västlänken

Björn Gustafsson

Västlänken-projektet, hur kom det till egentligen? Jo, så här: 2001: Diskussion förs om hur kapaciteten på Göteborgs centralstation kan ökas, […]

Läs mer

Fortfarande starkt motstånd mot Västlänken

Tord Melander

Det finns nog de som tror och hoppas, att motståndet mot den omstridda järnvägstunneln Västlänken under centrala Göteborg skulle mattats […]

Läs mer

Hemliga utredningar om trakasserier mot personer som jobbar med Västlänken

Tord Melander

Vad är sanningen bakom de ”hot och trakasserier” som riktats mot anställda i Trafikverket Region Väst och verkets entreprenörer? De […]

Läs mer

Koloniområde utplånas för Västlänken

Tord Melander

Det etablerade koloniområdet Lärjeholms odlarförening mellan Gamlestaden och Alelyckan utplånas! Orsak: Området skall tas i anspråk för andra ändamål om […]

Läs mer
1 3 4 5 6 7 11