Det blev ingen jättedemonstration mot Västlänken och de aviserade rivningarna strax innanför entrén till Liseberg på lördagseftermiddagen.

Foto: Thomas Buskhagen

Det hade nog inte heller någon räknat med i det råkalla vädret som svepte fram över Korsvägen, där protesterna ägde rum av praktiska skäl.

Spanaren hade glömt räkneverket hemma men uppskattade att det i alla fall var gott och väl hundra personer totalt som tog en paus i pepparkaksbakandet, korvstoppningen och julbordsätandet för att ställa sig vid ett av de många plakat som syntes i protesten.

De gula paraplyerna

Något som också syntes mycket väl i det begynnande decembermörkret var de anmärkningsvärt många gula, dekorerade paraplyer som är på väg att bli ett kännetecken för motståndarna till tunnelbygget.

Demonstranter i Göteborg klär sig inte i gula västar. Inte heller ställer de till med kravaller eller andra oroligheter.

Nu har även polismyndigheten fått klart för sig att det går lugnt till i stan när folk i Göteborg vädrar sin ilska mot Västlänken. Inte en polismössa så långt ögat nådde.

Några politiker syntes inte till, vilket inte heller var oväntat.

Det gick inte att ta miste på att både aktionsledaren Gunilla Bratt Hedvall och ordföranden i Västsvenska Folkinitiativet. Caroline Thelning, var relativt belåtna med uppslutningen och många glada kommentarer från förbipasserande.

Borde protestera…

Uppsnappad konversation på bussen på vägen ned till stan, ung man till äldre person på platsen intill:

– Ursäkta mej. Ska du också stiga av på Korsvägen?

– Eh, javisst… Ska du demonstrera?

– Nä, mot vadå?

– Västlänken.

– Nä, det hade jag nog inte…

– Det borde du. Det är du och dina jämnåriga som ska betala.

Mail till folkvalda och samhällstoppar

I anslutning till lördagsdemonstrationen passade Västsvenska Folkinitiativet på att skicka mail till samtliga ledamöter i nyvalda Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen inklusive ersättare med kopia till ledamöterna i Västra Götalandsregionen.

Men viktigare är kanske sändlistan – ”för kännedom” – till inflytelserika personer utanför den politiska sfären: Landshövding Anders Danielsson, GP (chefredaktör Christofer Ahlqvist, Britt-Marie Mattsson), GT,/Expressen, SvD, DN, SVT Väst, P4 Göteborg, P1 Godmorgon världen (Simon Moser), Trafikverket (generaldirektör Lena Erixon, Bo Larsson), Västsvenska Handelskammaren (Johan Trouvé, Roger Holtback), Chalmers tekniska högskola (rektor Stefan Bengtsson), Handelshögskolan (rektor Per Cramér), Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet (Bo Rothstein, Henrik Ekengren Oscarsson)), SOM-institutet vid Göteborgs universitet (Johan Martinsson), Volvo Cars (VD Håkan Samuelsson), SKF (koncernchef Alrik Danielson).

Anhängarna av Västlänken har ju länge hävdat att tunneln inte är en lokal fråga som göteborgarna skall lägga sig i utan en fråga av riksintresse. Då kan man kanske anta att detta mail åter för upp Västlänken på riksnivå…

Inga teknikaliteter

Vad är utmärkande för detta mail, som även det författats av Gunilla Bratt Hedvall? Det innehåller inga krångliga eller svårbegripliga teknikaliteter. Texten är närmast psykologiskt och personligt utformad och handlar om vad som hänt och vad som kommer att hända i och med Göteborg om bygget av Västlänken får fullföljas.

Så här kan det låta: ”Ni vet mycket väl att detta projekt inte har tillkommit i god demokratisk ordning. Vi vet, på de svar vi har fått från er, att okunskapen hos många av er är stor och att ni inte har tagit del av de fakta som finns tillgängliga hos bland annat Trafikverket, och som ni borde ha tagit del av för länge sedan i denna så avgörande ödesfråga för Göteborg.”

”Ni har skapat misstro”

Eller så här: ”Ni fortsätter att luta er mot tveksamma och även oriktiga uppgifter om tunnelns egenskaper. – – – Under tiden förslösas våra gemensamma tillgångar för denna tunnel till ingen nytta. En tunnel som skulle försvåra och i vissa fall till och med omöjliggöra trafiklösningar av stor vikt för Göteborgs framtid. – – – Genom ert agerande, eller snarare icke-agerande, har ni lyckats skapa en misstro för politiken och för er själva som politiker bland göteborgarna. Detta är förödande för er möjlighet att med acceptans bland väljarna kunna styra Göteborg. Ni har dessutom skadat sammanhållningen i Göteborg och urholkat framtidstron hos väldigt många.”

Den som önskar läsa hela mailet kan säkerligen hitta det i sociala medier.

Föregående

Idrottsmuseet lever vidare

Nästa

Hagastationen startar vid Linnéplatsen