Västlänken försenas i minst två år – nota bene att den alls får byggas!

Förseningen meddelades av Trafikverket i ett nyhetsbrev i förra veckan.

Det är deletapp Nya Centralen som försenas i minst två år. Stationens färdigställande har av såväl Trafikverket som anhängare av projektet upprepats ett stort antal gånger och satts till 2023/2024.

Senaste gången det skedde var i augusti i år.

Enligt de nya uppgifterna från Trafikverket kommer stationen alltså inte att kunna tas i bruk förrän 2026.

”Inte förvånande”

– Den här nyheten är självklart inte förvånande för oss som har satt oss in i projektet. Men det är första gången Trafikverket väljer att ändra en uppgift i kommunikationen när förseningen meddelas.

Det säger Carina Bulic i det stora nätverket Stoppa Västlänken Nu, som under många år studerat projektet mycket noga.

Hon förde också motståndets talan vid Mark- och Miljödomstolens hearing i målet förra hösten.

Carina Bulic påpekar också att i många av verkets och kommunens interna dokument har driftstarten för Västlänken angetts till 2028. Detta under förutsättning att arbetstunnlarna skulle kunna börja drivas 2017, vilket inte skedde som vi vet.

Enligt en tidigare uppgift från Trafikverkets projektledare Bo Larsson skulle Hagadiket vara färdiggrävt i slutet av 2018, vilket inte heller tycks slå in.

Den enklaste etappen

– Centralen är det grundaste schaktet och här finns inga byggnader eller fornlämningar i vägen. Stationen är således den enklaste etappen, framhåller Carina Bulic. Ändå tar den alltså mer än två år längre tid att bygga än vad som tidigare påståtts och kommunicerats ut. Min kvalificerade gissning är därför, att även om hela bygget skulle löpa enligt plan, skulle Västlänken tidigast kunna stå klar runt 2030.

Stora trafikomläggningar

Som alla känner till har trafiken kring och förbi Åkareplatsen och gamla Centralstationen präglats av påfrestande kaos en längre tid.

Det lär knappast bli bättre flyt om ytterligare två byggen, Nya Hisingsbron och Nya Centralen, sätts igång vid sidan av överdäckningen av E45. Dessa tre infrastrukturprojekt ”har ansvar” för de trafikomläggningar som skall göras, enligt det språkbruk som förekommer i det ovan omnämnda nyhetsbrevet.

Det finns också en projektledare för bygget av Nya Centralen, som NCC räknat hem. Han heter Mikael kort och gott. Han får i brevet svara på frågor främst om trafiken under byggtiden.

Sammanfattningsvis är han full av förtröstan inför de lösningar Trafikverket ämnar föreslå och genomföra.

Ett nav för kollektivtrafiken

När projektledare Mikael slutligen får frågan om han själv skulle kunna tänka sig att bo eller bedriva verksamhet kring Centralen de närmaste sex månaderna svarar han:

– Absolut. Området är en central del av staden med många verksamheter och ett nav för kollektivtrafiken. Vår målsättning är att det ska förbli så även under byggtiden för att sedan få ännu bättre förutsättningar när Västlänken väl är på plats.

Kruthusgatan norr om gamla Centralen ligger mitt i den kommande byggboomen. Där har Trafikverket sitt kontor – eller har haft kanske man skall säga. Hälften av verket har flyttat ut enligt uppgift för att ”bedriva sin verksamhet” på annat håll. Endast de som arbetar med Västlänken sitter kvar i de gamla kontorslokalerna. Hur länge? kan man undra.

Källor: Trafikverkets dokument och nyhetsbrev.

Läs också: Trafikverket vill inte kännas vid någon försening

 

Föregående

Klargör vad värdegrund betyder

Nästa

Ett råd till Göteborgs nya styre