Det kom ett mail till Spanarens redaktion från Trafikverkets kommunikatör Camilla Hult.

Mailet har följande lydelse:

”Hej! Jag ser att ni publicerat en artikel där det står att Västlänken kommer försenas med 2 år. Ni anger längst ner i artikeln att källan är en nyhetsbrev från Trafikverket. Jag skulle gärna se att ni tar bort den källhänvisningen. Tidplanen är inte ändrad och Västlänken planeras vara klar 2026.

Camilla Hult
Mediekommunikatör Väst”

Meddelandet är lite svårtolkat. Camilla Hult bestrider inte explicit Spanarens uppgift om att Västlänken blir två år försenad. Det enda hon begär är att vi inte skall hänvisa till ett nyhetsbrev från Trafikverket.

Längre ned påpekar hon att tidplanen för Västlänken inte är ändrad. Så kan det mycket väl vara, men verkligheten tycks ha ändrat sig. I andra dokument från Trafikverket uppger Västlänkens projektledare Bo Larsson att Haga-diket skall vara färdiggrävt 2018, vilket som bekant inte stämmer. Likaså att Korsvägen skulle börja grävas upp 2018, vilket inte heller har skett.

Spanarens medarbetare passerar Korsvägen som gott som dagligen och kan intyga, att i varje fall gatorna är intakta om än ganska skitiga.

Kan dessa förseningar byggas ikapp? Det överlåter vi till den tekniskt skolade delen av läsekretsen att bedöma.

Nyhetsbrevet finns

Vid ett senare samtal mellan Camilla Hult och Spanarens ansvarige utgivare får han reda på, att det nyhetsbrev Spanarens artikel delvis bygger på inte existerar.

Men det var inte riktigt sant. Nyhetsbrevet var visserligen raderat på Trafikverkets hemsida vid en förnyad sökning (!) men fanns dessbättre sparat, bland annat på Göteborgs Stads hemsida.

Ny version dök upp

Sent på fredagseftermiddagen dök det upp en korrigerad version av det första nyhetsbrevet på Trafikverkets hemsida.

Så här står det på förstasidan i båda versionerna:

”Hur ser arbetet ut fram till att Västlänken är klar? Schaktarbetena för deletapp Centralen kommer att pågå mellan 2018 och 2021. 2024 planeras installation av signal- och telesystem påbörjas vilket förväntas pågå i två år”.

Då är vi framme vid 2026. I båda versionerna sägs det att trafikstart skall ske 2026. Är tunneln klar då? Ja, om man klarat av att bygga ikapp förseningarna i Haga och vid Korsvägen. Om icke finns det ingen tunnel att trafikera.

I det första, raderade nyhetsbrevet står bland annat följande att läsa på sista sidan:

”Bygget pågår: 2018–2021. Installation av signal- och telesystem: 2024–2026. Trafikstart: 2026. Nuläge: Under 2018 och 2021 kommer schaktarbeten att pågå. Därefter kommer signal- och telesystem att installeras.”

Själva stationen skall alltså byggas 2021-2024 underförstått.

I den nya versionen är detta ändrat till: – – – ”Vi planerar att delar av Station Centralen kommer att användas som förstärkning för nuvarande säckstation vid årsskiftet 2023/2024. Byggstart: 2018. Installationsarbeten och återställning: 2024–2026. Trafikstart: 2026”

Vilket slags trafik blir det då fråga om? I andra sammanhang har Trafikverket talat om Nya Centralen som en ”tillfällig säckstation” de första åren. Men det låter inte sannolikt att stationen skall användas för detta ändamål från 2023/2024 om inga signal- och telesystem har installerats.

Om Nya Centralen skall användas som en ”tillfällig säckstation” innebär det förstås ingen skillnad jämfört med dagens trafik. Pendeltågen stannar och vänder i Nya Centralen eftersom det inte finns någon färdig tunnel för genomfartstrafik.

Det tycks alltså vara så att Västlänken blir försenad, gissningsvis i två år eftersom Hagagropen är bortemot två år försenad.

Föregående

Västlänken stoppar Räddningstjänsten

Nästa

16 lurade GP-journalister får pengar