Borttagandet av träd vid Allén, som retat många, är början på arbetet med det stora schakt som ska öppnas här.

Mellan Rosenlund och Haga kommer Västlänken att gå i lera. Där går det inte att gräva en tunnel i djupet och låta markytan vara orörd, leran skulle bara rasa. Tekniken går ut på att skapa ett täckt dike: Man gräver ett schakt, stabiliserar det med betong och lägger ett lock på det hela.

Grafiken här ovanför visar hur trafiken ska lösas. Tillfälliga vägar och broar ska låta fotgängare, cyklar, bilar och spårvagnar passera utan större krångel. Överflyttning av trafiken sker successivt under 2019. 2020 ska vägarna läggas tillbaka igen, som de var förut.

Man skapar till och med en akvedukt för Rosenlundskanalen, så exempelvis Paddanbåtarna kan passera.

När taket över schaktet är klart ska även träden flyttas tillbaka, och grönytorna återställas.

Allt enligt Trafikverkets plan.

Föregående

Kulturföreningar kräver förenklat alkoholtillstånd

Nästa

Är TV oumbärlig för demokratin?