Västlänken kommer att bli perfekt för ett växande Göteborg. Hagastationen är en nödvändig knutpunkt.

Nej, Västlänken är illa planerad. Varken budget eller tidplan håller. Och Hagastationen behövs inte.

Känns påståendena igen?

När Göteborgs kommunfullmäktige för första gången på flera år sammanträdde på Börsen igen så kunde man avnjuta ännu ett par varv i den ständigt pågående debatten om järnvägstunneln under staden.

Ärendena gällde den planerade stationen i Haga.

– Göteborg växer, och Västlänken är ett nytt steg mot en modern storstad, hävdade Hampus Magnusson (M).

Han fick starkt eldunderstöd av Axel Darvid (L).

Jörgen Fogelklou (SD) beklagade att det saknas politisk vilja att stoppa Västlänken.

– Bygget har ingen förankring hos göteborgarna, hävdade han. Dessutom håller varken tidplan eller budget.

Karin Lindberg (D) pekade på svåra problem för innerstadens handel under byggtiden.

Axel Darvik (L) bemötte detta med att handeln brottats med svårigheter i sju år. Så skyll inte på Västlänken.

Peter Danielsson (D) menade att Hagastationen inte ger någon samhällsekonomisk nytta. För få resenärer skulle använda den. Han efterlyste att man respekterar fakta i de gjorda beräkningarna.

Martin Wannholt (D):

– Folk brukar fråga mig om Västlänken går att stoppa. Går den att genomföra? undrar jag.

Wannholt tyckte inte att bygget ens börjat bra.

– Jo, det har gått bra, replikerade Axel Darvik (L).

– Hur kan ni veta allt så säkert? frågade Iréne Sjöberg-Lundin (D) som oroade sig för den omfattande lastbilstrafiken. Vem ringer jag om mitt barn drabbas av astma på grund av den dåliga luften?

– Till miljöförvaltningen, blev svaret från talarstolen.

Planerna för Hagastationen godkändes av fullmäktige.

Föregående

Sverige satsar inte på kunskap

Nästa

Det bidde ingenting på förskolan Galaxen - nu hotas kommunen av vite