Folksagan om mäster skräddare som skulle sy en kostym men som slutade med att det ”bidde ingenting” har fått en modern uppföljare i Göteborg.

På förskolan Galaxgatan 5 i Bergsjön.

Redan för tre år sedan konstaterades – under en skyddsrond – att personalen måste få en chans att lära sig hur man undviker belastningsskador i jobbet och hur man tar hand om barn och vuxna i samband med eventuella olyckor eller sjukdomsfall, så kallad hjärt- och lungräddning.

Arbetsmiljöverket inspekterade skolan i mars  2017 och ställde krav för att genomföra utbildningarna som då ännu inte genomförts.

I augusti samma år kom Arbetsmiljöverket tillbaks. Då hade förskolan bokat ergonomiutbildning för personalen som skulle genomföras den 13 november samma år. Också utbildning för hjärt- och lungräddning för barn hade planerats in. Dock inte hjärt- och lungräddning för vuxna.

I januari 2018 frågade Arbetsmiljöverket vad som gjorts.

”Det bidde ingenting”,  svarade förskolan.

”Vafför då då?” undrade Arbetsmiljöverket.

”Stadsdelen har haft inköpsstopp, så vi fick inte”, sa förskolan. ”Men i höst ska det bli av för då tar en helt ny förvaltning över från stadsdelsnämnden och den kommer att ta hand om oss.”

Arbetsmiljöverket återkom till hösten och frågade hur det gått.

”Det bidde ingenting”, sa förskolan.

”Vafför då då?” undrade Arbetsmiljöverket.

”Vi jobbar och jobbar på men har inte hunnit”, sa den nya förvaltningen.

Och då tappade Arbetsmiljöverket äntligen tålamodet och hotar nu kommunen med ett vite på 75 000 kronor.

Kraven (på ett språk som skiljer sig från folksagans):

”1. Ni ska ta fram rutiner som säkerställer att arbetstagarna inom den förskoleverksamhet som t.o.m. den 30 juni 2018 rymdes inom ramen för SDF Östra Göteborg har tillräckliga kunskaper om minst följande;
– lämpliga arbetsställningar och hur skadliga arbetsrörelser ska undvikas,
– hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas för att minska risken för belastningsskador,
– vilka risker som olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt
– hur tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler yttrar sig.

2. Ni ska ta fram rutiner som säkerställer att arbetstagarna inom den förskoleverksamhet som t.o.m. den 30 juni 2018 rymdes inom ramen för SDF Östra Göteborg ges möjlighet att regelbundet repetera lämplig arbetsteknik i verklig miljö så att kunskaperna bibehålls. Vidare ska rutinerna säkerställa uppföljning av att instruktioner följs och att kunskaperna tillämpas i arbetet.

3. Ni ska upprätta skriftliga rutiner avseende hur första hjälpen inklusive HLR (hjärt- och lungräddning) ska bedrivas i den förskoleverksamhet som t.o.m. den 30 juni 2018 rymdes inom ramen för SDF Östra Göteborg. Ni ska se till att det alltid finns tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen inklusive HLR och att kunskaperna hålls aktuella. Vilka personerna är ska vara känt för arbetstagarna.”

Föregående

Het fullmäktigedebatt om Västlänken

Nästa

SVT ska inte besluta om sponsorer