I DESSA DAGAR när vi går på stan och märker att det är något på gång tittar vi på skyltar och tavlor där det står Melodifestival eller Mello tillsammans med Maria Casino och undrar naturligtvis vad dessa två har gemensamt. Vi kan också se i kommersiella TV-kanaler att Maria Casino och Melodifestivalen är partners. Jo, det är helt enkelt så att Maria Casino sponsrar Melodifestivalen.

I och med den nya spelregleringen tilläts spelsiten Maria Casino att sponsra melodifestivalen, men nu bestämmer SVT (efter protester från ett antal personer) att spelbolag ej i fortsättningen får sponsra SVT. Det har länge varit en debatt om SVT skall ha reklam eller tillåta sponsring. I sändningstillståndet givet av staten står att SVT inte får ha reklam men sponsrade sportevenemang och vissa direktsändningar i samarbete med EBU (European Broadcasting Union) till exempel Eurovisionsschlagern är tillåtna. Men staten meddelar att sponsring skall ske restriktivt vilket knappast kan sägas då ett evenemang kan ge upphov till ett stort antal sponsrade sändningar.

SVT:s PROGRAMVERKSAMHET skall ju vara opartisk och saklig samt stå i samklang med ”värdegrunden” hur denna nu skall definieras. Då torde det vara så att allt som är lagligt också är tillåtet att sponsra SVT. Ännu mera så då SVT är skattefinansierat (och därmed skall vara likställt med en myndighet) och borde inte kunna ta egna beslut utanför såväl sändningstillstånd som lag.

Om nu SVT inte tillåter spelbolag att sponsra Melodifestivalen vilka andra företag och organisationer kommer att uteslutas? När SVT blev skattefinansierat var vi många som ansåg att ägarna borde ta sitt ägaransvar och ha möjlighet att kontrollera verksamheten, inte innehållsligt men verksamhetsmässigt. Och här kommer sponsringen in. Vilka som får sponsra och inte skall inte beslutas av SVT utan av ägarna genom avtal eller lag såsom innehållet är reglerat idag. SVT ägs av en förvaltningsstiftelse där ledamöterna föreslås av riksdagspartierna och utses av regeringen.

NÄR DET GÄLLER innehållet i TV och Radio finns en Granskningsnämnd som väl numera mest ses som ett skydd för Sveriges Radio mot arga tittare och lyssnare (så här brukar ett svar på en anmälan från nämnden avslutas ”För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas. Beslutet är inte överklagbart”).

I sändningstillståndet står att man måste beakta televisionens stora genomslagskraft och har därför i viss utsträckning reglerat innehållet men man har inte reglerat det som förknippas med televisionens verksamhet utanför innehållet, i detta fallet sponsring. Jag tar inte ställning till om det är lämpligt eller ej att låta spelbolag sponsra evenemang i televisionen men vi kan inte låta detta bli ett avgörande av SVT för var går gränsen? Kommer man att stoppa köttproducenter från att sponsra, kommer man att stoppa kärnkraftsföretag eller vilka skall tillåtas?

EN YTTERLIGARE tveksamhet är, anser jag, att en verksamhet som skattefinansieras med 9 000 000 000 per år (nio miljarder) borde inte dessutom tjäna pengar på att vissa TV-program sponsras dels utan att motsvarande dras av från skattemedlen, dels sponsras i konkurrens med TV-bolag som reklamfinansieras. Samt hur verksamheten kan kontrolleras och av vem och slutligen; vilken insyn har vi skattebetalare?

Föregående

Det bidde ingenting på förskolan Galaxen - nu hotas kommunen av vite

Nästa

Björn Borgfilm till nytta för kommunens finansavdelning?