Vilken ”direkt nytta” har kommunen haft av att tjänstemän sett filmen om Björn Borg? Eller lyssnat på journalisten Britt-Marie Mattsson då hon ger sin syn på USA och Trump? Eller julminglat med koncernchefen Casper von Koskull på Clarion Hotel Post?

Det är några av de arrangemang som tjänstemän på kommunens finansavdelning låtit sig bjudas på av Nordea.

Alla arrangemang där tjänstemän deltagit har varit ”till nytta för verksamheten”, enligt Gabriella Nässén på Stadsledningskontoret. 

Det är Gabriella Nässén som utrett visselblåsartipset om att Finansgruppen ”går på flera tillställningar som de får inbjudningar till från bankerna”.

Efter Gabriella Nässéns utredning avskrevs tipset.

”I er utredning framkommer inget som stödjer tipsarens uppfattning att det skulle kunna vara fråga om situationer där muta uppstår. Utifrån … de uppgifter som framkommer i inkommit tips gör visselblåsarfunktionen bedömningen att tipset inte föranleder några vidare utredningsinsatser”, skrev Ina-Ana Knutsdotter, interncontroller på Visselblåsarfunktionen.

Nässéns utredning väckte ändå några frågor som Spanaren ställde till Gabriella Nässén.

En av frågorna löd:  ”I vilka fall har aktiviteterna inte haft en direkt nytta för verksamheten och vad har de i dessa fall bestått av?”

Svaret: ”I de fall man deltagit har det varit till nytta för verksamheten.”

Spanaren begärde då ut underlaget till Nässéns utredning.

Inget julbord på Sjömagasinet

Det visar, precis som Nässéns utredning uppger, att  finansavdelningen varit mycket försiktig med allt som inte kan betraktas som enklare affärsluncher. I de fallen kan man förstås fundera över varför tjänstemännen låter sig bjudas istället för att betala själva.

Men Handelsbankens inbjudan till julbord på Sjömagasinet tackade finansavdelningen nej till. I det fallet fanns inte ens något föredrag som kunde ge alibi till festen.

”Jag kommer ihåg er policy kring luncher och julbord men om ni har möjlighet vore det mycket trevligt om ni kan komma”, skrev tjänstemannen på Handelsbanken.

Och fick det svar han nog räknat med: ”Vår gräns är enkel lunch med affärsinnehåll så ni får ha trevligt julbord utan oss.”

I andra fall har finansavdelningens tjänstemän bara artigt tackat nej.

Några aktiviteter sticker ändå ut och kan förklara Nässénutredningens formulering om att ”i fortsättningen” ska deltagandet i aktiviteter ”innebära en direkt nytta för verksamheten”. Och att ”särskild försiktighet iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer” samt att ”större hänsyn tas till prioritering av arbetstid, särskilt i de fall deltagande sker på kvällstid”.

Till exempel:

  • Nordeas ”nätverksträff för kvinnor” med bubbel, mingel och buffé samt föredrag av bland andra Britt- Marie Mattsson och Cissi Gittvik eller Caroline Törnquist, Helene Rydberg och Lina Hammarstrand.
  • Visning av filmen om Björn Borg på Filmstaden Bergakungen utan alibi i form av föreläsning men med dryck och popcorn.
  • Och julmingel på Clarion Hotel Post med ”mat, dryck och spännande möten med andra entreprenörer och företagare” och föredrag med rubriken Behöver vi bankerna? Hur ser framtidens bank ut och vart är vi på väg?”

Tidigare artikel: OK att kommunens tjänstemän låter sig bjudas av banker?

 

Föregående

SVT ska inte besluta om sponsorer

Nästa

Soffans pampfasoner blir hennes fall