Ett tips från en visselblåsare skrivs av. Det är en visselblåsare som uppger att kommunens finansavdelning låter sig bjudas på bland annat middagar och golf av banker som gör affärer med kommunen.

”I er utredning framkommer inget som stödjer tipsarens uppfattning att det skulle kunna vara fråga om situationer där muta uppstår”, skriver In-Anna Knutsdotter,  interncontroller på kommunens visselblåsarfunktion.

Men finns det inget som skulle kunna väcka tvivel?  Eller i vart fall frågor? Döm själv!

Spanaren har tidigare berättat om tipset till den externa visselblåsarenheten:

”Finansgruppen går på flera tillställningar som de får inbjudningar av från bankerna. Det är både lunchmöten och kvällsaktiviteter oftast med mat som de blir bjudna på. Den senaste var 181128 på Clarion Post Hotell när det var julmingel som Nordea bjöd på. Det är även olika julbord och julkonserter och sommarkonserter. Det har även förekommit golftävlingar.

Jag tycker att det kan ses som muta. Detta då de har avtal som är tecknade med bankerna och då de även är i beroende ställning då de lånar pengar i Göteborg Stads namn av bankerna.”

Finansavdelningen är en del av stadsledningskontoret. Och till just stadsledningskontoret skickades tipset för utredning.

”Den 20 december, dagen efter att visselblåsartipset inkommit till stadsledningskontoret, inleddes
undersökningen… Strukturerade intervjuer genomfördes under samma dag med finanschef och samtliga berörda medarbetare, undantaget en medarbetare som var bortrest på semester…
Inför intervjuerna samlades hela finansgruppen och fick gemensam information om det inkomna visselblåsartipset samt besked om att tid behövde avsättas samma dag för att genomföra individuella intervjuer som en del i en intern utredning… Totalt genomfördes 6 intervjuer. Tidsomfattningen för varje intervju var 30-45 minuter”, rapporterar Gabriella Nässén, chef förvaltningsstaben, i sitt svar till visselblåsarfunktionen.

I utredningen sägs:

  • att ”avdelningen har en hög medvetenhet och ett väl förankrat arbetssätt om den typ av situationer som tipset avser. Arbetssättet innebär att inbjudningar i första hand bedöms med hänsyn till om det finns ett program med ’affärsinnehåll’ som är relevant i relation till finansgruppens uppdrag och verksamhet.
  • att ”i de fall arrangemanget inbegriper förtäring ska det vara av enklare slag”.
  • att ”alla former av deltagande i aktiviteter med extern arrangör ska godkännas av finanschef”.
  • att under 2017 och 2018 ”har chef och medarbetare deltagit i ca 10 externt arrangerade aktiviteter per år”.
  • att innehållet i aktiviteterna ”huvudsakligen varit så kallade konjunkturdragningar” och ”i några fall nätverkande”.
  • att aktiviteterna huvudsakligen arrangerats under dagtid och ”i de fall förtäring har ingått har det bestått av lunch eller frukost”.
  • att ”ett fåtal arrangemang har hållits kvällstid, oftast inkluderat någon form av förtäring”.

Utredningens slutsats: ”Det finns inget som tyder på att de aktiviteter som framkommit i undersökningen har någon koppling till de avtalsförhållanden som råder mellan staden och berörda banker då dessa regleras i ett styrt
upphandlingsförfarande.”

Trots att inget fel gjorts anser stadsledningskontoret  ”mot bakgrund av betydelsen av allmänhetens förtroende för staden och stadsledningskontoret” att det ändå finns skäl ”att justera i arbetssätt och rutiner inom avdelningen, för att säkerställa att det ställs utom allt tvivel att stadsledningskontorets trovärdighet inte påverkas genom medarbetares deltagande i externa aktiviteter/representation”.

I fortsättningen (!) ska deltagandet i ”aktiviteter” innebära en direkt nytta för verksamheten.  Och att ”särskild försiktighet iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer” samt att ”större hänsyn tas till prioritering av arbetstid, särskilt i de fall deltagande sker på kvällstid”.

Dessutom ska frågan om deltagarna ska förmånsbeskattas utredas ”och vid behov bör förtydligande avseende arbetssätt och rutiner göras”.

Vad är det då som inte sägs i utredningen?

En hel del kan man tycka: Vad har gjorts på dessa tillställningar som sker på betald arbetstid och återkommer nästan en gång per månad? Av vad har den enkla förtäringen bestått? I vilka fall har aktiviteterna inte haft en direkt nytta för verksamheten och vad har de i dessa fall bestått av? Har till exempel golftävling/ar förekommit och hur har dessa i så fall kommit finansavdelningen och Göteborgs skattebetalare till nytta?

Spanaren har ställt frågorna till Gabriella Nässén som kommer att redovisa svaren.

FOTNOT

Spanarens tidigare artikel kan du läsa här.

Föregående

Bottenranking för Sahlgrenska

Nästa

Sverige satsar inte på kunskap