Liseberg har ett påpekande om grafiken, se fotnot. Grafik: Björn Gustafsson

Bygget av Västlänkens tunnel börjar nu drabba Liseberg. En del av nöjesparken förvandlas till ett djupt schakt i leran.

I den tidiga planläggningen för tunneln tänkte man sig att gräva upp Örgrytevägen. Så småningom insåg man att det inte var rimligt att stoppa all trafik, även spårvagnstrafiken, från Korsvägen mot Örgryte.

Enda möjliga alternativ var då Liseberg.

Lisebergsteatern klarar sig, för den står på berg. Tunneln kan sprängas i djupet utan att teatern berörs.

Det har varit diskussioner om huvudentréns öde, men den kommer att stå kvar.

Lisebergshallen är redan riven.

– Vad den ska ersättas med i slutändan är inte klart, säger Lisebergs informationschef Julia Vassilis. Utredning pågår.

Rondo klarar sig men blir av med sitt restaurangkök. Det ersätts med en tillfällig träbyggnad över Mölndalsån.

Restaurangerna Stjärnornas krog och Green Room rivs nästa år och ersätts med två nya byggnader.

– Vi har varit noga med att utreda konsekvenserna av Västlänken för att förstå hur det kommer att vara för Lisebergsgästerna, säger Julia Vassilis. Gästerna ska märka väldigt lite.

– När man kom in genom huvudentrén passerade man Lisebergshallen och vid den fanns garderob, kiosk och en del mindre saker. Nu blir det ett plank där Lisebergshallens fasad var och de små byggnaderna ersätts, så det blir samma känsla som tidigare att gå in i parken.

Enligt tidsplanen ska Trafikverket ha lämnat Liseberg när parken öppnar i slutet av april 2022. Då kan återuppbyggnaden börja.

– Eftersom vi inte har några planer på att återuppbygga området exakt som det var före Västlänken, kommer ytan att utnyttjas för något annat. Detta kommer Lisebergsgästerna till gagn och det sker alltså redan under säsongen 2022, säger Julia Vassilis.

FOTNOT: Liseberg har en synpunkt på grafiken ovan: ”Arbetsområdet kommer inte att gå hela vägen fram till Örgrytevägen till vänster om Huvudentrén (sett så som grafiken är publicerad). De byggnader som varit ”påhäng” på Lisebergshallen där vi har haft information och viss biljettförsäljning kommer att stå kvar och kunna användas. Schaktet blir alltså smalare än vad som visas i grafiken.”

Föregående

Nytt arbetssätt fäller fler för våldtäkt

Nästa

Så försenades hyresavtalen