Trots att vi redan är en bra bit in i mars månad finns det fortfarande få klara hyresöverenskommelser i Göteborgsregionen. Enligt Hyresgästföreningen beror det på att många hyresvärdar valt att avvakta Hyresmarknadskommitténs beslut om hyrorna hos allmännyttan i Göteborg.

– Vår bild är att både allmännyttiga och privata hyresvärdar har väntat på Hyresmarknadskommitténs:s beslut för Göteborgs fyra allmännyttiga bolag. Det är en utveckling som är mycket olycklig, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Det var i november förra året som kommunala Framtiden-koncernen valde att avbryta de lokala förhandlingarna om årets hyror och i stället vända sig till Hyresmarknadskommittén, HMK, i Stockholm. Det är ett partssammansatt organ med uppgift att försöka lösa lokala tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Men det hann gå åtskilliga veckor innan beslutet från HMK äntligen kom i början av mars i år. En väntetid som lade en slags våt filt även över övriga hyresförhandlingar i Göteborg med omnejd.

– De utdragna förhandlingarna med Framtiden har påverkat övriga förhandlingar i regionen på ett negativt sätt, konstaterar Carl-Johan Bergström. Det känns som om många bolag bara förhalade för att sedan kunna rida på ett beslut från HMK och förvänta sig att det ska bli vägledande. 

– Det är naturligtvis oacceptabelt. Förhandlingssystemet bygger på ett lokalt arbete, där varje bolag bedöms för sig utifrån sina egna meriter.

Nu verkar dock det låsta läget vara på väg att luckras upp. I veckan blev till exempel en hyresuppgörelse klar med de privatvärdar i Göteborg som har RCB Fastighetsutveckling som förhandlingsombud. Uppgörelsen berör 3 000 Göteborgshushåll och ligger på ungefär samma nivå som allmännyttans 2,4 procent.

Men det innebär inte att andra hyresvärdar kan förvänta sig samma nivåer, menar Carl-Johan Bergström.

– Vi har varit tydliga mot våra motparter att HMK:s beslut inte kommer att påverka övriga förhandlingar. Vi har även varit tydliga med att konsekvenserna av de förhalade förhandlingarna bör bäras av hyresvärdarna och inte av hyresgästerna.

Föregående

Grävskoporna igång på Liseberg - vad händer nu?

Nästa

Att stjäla från Göteborgs spårvägar är inte stöld utan kultur