Göteborgs spårvägars egen utredning uppger att det från avdelningen Trafikantservice sålts skrot som tillförts personalens ”kaffekassa” för mellan 3 000 och 6 000 kronor per år.

I klartext: varor som tillhört spårvägen har sålts svart och pengarna har inte kommit företaget till godo.

Om det skett i ett annat företag, till exempel en affär, hade de ansvariga riskerat polisanmälan och åtal för stöld. Inom Göteborgs kommun ses det dock inte som ett misstänkt brott utan som en ”kulturfråga”. 

Spanaren har tidigare rapporterat om visselblåsartipset som kom in strax före jul. Enligt tipset ska tre chefer på en avdelning inom spårvägen ha haft ”svarta affärer med företagets och kunders produkter”.

”Under dessa år har hundratals kilo metaller sålts via en vän till gruppchefen. Skrotet har varit rester av varor och produkter som företagets kunder betalt för, som skulle återvinnas efter användning. Dessa tre personer har givit order neråt till sina anställda att samla ihop värdefulla metaller, på en specifik plats . . .  Detta har vid senare tillfälle gått till försäljning på svarta marknaden via vännen för att undkomma granskning av pengarna. Dessa pengar har vid senare tillfälle, tillfallit gruppchefen som disponerat ut en del på övriga två personer och en liten del på övriga anställda… Det har bekostat fester, mat och annat de vill köpa in utanför reglerna”, skrev tipsaren.

Tipset utreddes internt av Göteborgs spårvägar vars vd Nils-Gunnar Erntsson bekräftade att skrot sålts och gått till en ”kaffekassa”.

”Denna kassa har tillförts intäkter från skrotförsäljning 1 – 2 gånger per år, uppskattningsvis maximalt 3 000 – 6 000 kronor per år…”, skrev han.

Visselblåsarfunktionen frågade vem som bar ansvaret.

Svaret på frågan är inte offentligt redovisat men Visselblåsarfunktionen på stadsledningskontoret avskriver ärendet och skriver:

” . . .Visselblåsarfunktionen kan konstatera att det varit brister i såväl kultur och ledarskap som brister i den interna kontrollen inom Trafikantservice, då det har förekommit försäljning av bolagets material via kontanthantering som inte har kommit bolaget tillgodo.

Även i de visselblåsartips som inkom under 2018 förekom kontanthantering som inte var en del av bolagets redovisning.

Bolaget rekommenderas att se över så att sidoordnad kontanthantering inte förekommer.

Visselblåsarfunktionen menar också att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förändra kulturen i bolaget. … Visselblåsarfunktionen bedömer att de uppgifter som framkommer inte ger grund för att gå vidare med en extern utredning – framkommer det däremot ytterligare uppgifter kan denna bedömning komma att ändras. Tipset avskrivs härmed från vidare utredning.”

Om en snattare haffas i en affär leder det till polisanmälan och sannolikt strafföreläggande eller dom för ringa stöld. Är värdet av det stulna så hög som i fallet Trafikantservice bedöms stölden inte som ringa utan av normalgraden. Men på spårvägen är det alltså inte stöld utan en fråga om ”kultur”, inget som leder till polisanmälan eller en extern utredning.

 

Läs tidigare  artiklar:

Inkomster från spårvägens skrotförsäljning gick till ”kaffekassa”

Vem bär ansvar för spårvägens ”kaffekassa”?

 

Föregående

Så försenades hyresavtalen

Nästa

Inte hederligt av Aftonbladet