Efter sju sorger och åtta bedrövelser har renoveringen av hyreshusen på Kalendervägen kommit igång igen.
Efter en paus som togs i början av 2017 och som bara blivit längre och längre har de boende och kommunala Bostadsbolaget enats om en framkomlig väg.
Kostnaden för det omfattande projektet är ännu så länge en hemlighet.

Kalendervägen_renov2

Medan renoveringen av Kalendervägen 18 nu pågår väntar grannhusen på en välbehövlig upprustning. Bild: Erik Lindahl.

För drygt två år sedan berättade Spanaren om de sju höghusen på Kalendervägens början. Hus som byggdes på 1950-talet och som mer eller mindre lämnats åt sitt öde av det kommunala fastighetsbolaget och som därmed drabbats av ett oundvikligt förfall.
Med ett undantag.
Huset på nummer 20 rustades upp från grunden och stod färdigt att tas i besittning för fem år sedan. Men priset för renoveringen blev skyhögt och landade på över en miljon för varje lägenhet och hyran höjdes med 52 procent. Då drog Bostadsbolaget i nödbromsen.

Lappat och lagat med många tomma lägenheter
Samtidigt har missnöjet bland hyresgästerna i de övriga sex fastigheterna vuxit och tvingat värden att lappa och laga och ta hand om de värsta bristerna.
När Spanaren besökte området för tre och ett halvt år sedan blev det också uppenbart att kanske så många som 20 lägenheter stod tomma. Förklaringen var att de var i så uselt skick att de bedömdes vara omöjliga att hyra ut och bo i.
Men inte ens ledningen för Bostadsbolaget kunde då ge ett exakt besked om antalet.

Arbetet på första huset är igång
Nu har arbetet kommit igång med start på Kalendervägen 18.

Kalendervägen_renov3

Kalendervägen 16 står näst i tur. Bild: Erik Lindahl.

Så här beskriver Bostadsbolaget läget:
Förhandlingen blev påskriven och klar av bägge parter 11 februari i år. För dem som väljer basnivå på renoveringen blir hyreshöjningen upp till cirka 15 procent. För övriga beror höjningen på vilka tillval man själv väljer. Enligt Hyresgästföreningen är dock höjningen för basnivån mellan åtta och tolv procent. Vilken nivå som gäller beror bland annat på vilken nuvarande hyra lägenheten har.

Fler med tillval än basnivå
Det finns två valbara alternativ för hyresgäster – en basnivå och en tillvalsnivå, men också möjlighet att välja övriga individuella tillval i projektet mot ett hyrespåslag då dessa tillval är standardhöjande, exempelvis parkett i sovrum, handdukstork, eluttag på balkong. På Kalendervägen 18 har sju hyresgäster valt basnivån och resterande 21 har valt olika former av tillval.
Avtalet är skrivet så att befintliga hyresgäster får en lägre hyreshöjning än nya.

Återvändare får ett års hyresrabatt
De som väljer att flytta tillbaka erbjuds också rabatt på hyran under det första året.
Renoveringen av Kalendervägen 18 beräknas vara klar i juni 2023. Under tiden är hyresgästerna evakuerade till andra lägenheter.
Eftersom man även fortsättningsvis tar ett hus i taget skriver vi 2028 innan allt är avslutat.
Det finns en kalkylerad totalsumma för renoveringen men den vill Bostadsbolaget inte lämna ut med hänvisning till att kalkylen fortfarande är arbetsmaterial.

Spanarens tidigare artiklar om husen på Kalendervägen
Oväntad dom ger hopp på Kalendervägen
Kan de bo kvar efter renoveringen?
Tomma lägenheter – men ingen får bo i dem