För drygt två år sedan var det totalrenoverade höghuset på Kalendervägen 20 i Kortedala klart för inflyttning. Men sedan dess har den utlovade fortsatta upprustningen av området helt stannat av. Något som både skapar ilska och frustration bland hyresgästerna men som också lett till att det i dag finns outhyrda lägenheter i de sex hus som ännu inte är åtgärdade.

– De har lovat renovering i två år. Då sades det att de hus som är i sämst skick skulle tas först. Men det händer inte ett smack och i stället går de bara här och småduttar, säger Carmen De Los Angeles som bor på Kalendervägen 8, ett av de hus som inte är i mycket dåligt skick.

– Folk är vansinniga på att det inte har blivit av och det skapar förstås också mycket oro eftersom vi inte får någon som helst information om hur det ska bli. Vissa grannar har tröttnat och köper till de tillval som bolaget erbjuder. Men det skulle jag aldrig göra, det är ju bara att kasta pengarna i sjön.

Carmen De Los Angeles bor i ett av de snart 70-åriga husen på Kalendervägen. Underhållet är svårt eftersatt och hon vågar inte längre öppna några fönster efter olyckan som en av hennes grannar råkade ut för då en ruta lossnade och föll rakt ner i backen.

De aktuella höghusen ägs av allmännyttiga Bostadsbolaget och är byggda i början av 1950-talet. I dag är de i mycket stort behov av renovering. Många lägenheter har fuktproblem och i vissa fall även mögelskador. Fönster, balkonger och fasader har sett sina bästa dagar och husens stammar, alltså vatten- och avloppsrör, behöver bytas. Även ventilationen och andra tekniska system måste moderniseras.

En hyresgäst som skulle tvätta fönster fick en chock när rutan lossnade och föll rakt ner i backen. Efter den händelsen vågar Carmen inte öppna sina fönster.

Också miljöförvaltningen har uppmärksammat situationen på Kalendervägen. Detta sedan tre anmälningar från hyresgäster som samtliga hade problem med fukt och mögel lämnats in till förvaltningen. Miljöförvaltningen gjorde 2016 som ett led i sitt tillsynsansvar också en rutininspektion i fyra av bolagets hus på Kalendervägen där det i några lägenheter konstaterades problem med fukt och mögel.

Ingen vacker syn men så här ser Carmens balkong ut

Vi går en promenad genom området tillsammans med Carmen De Los Angeles och Göran Kron, som är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Ringblomman. De har båda reagerat på att det finns tomma lägenheter i de orenoverade husen och nu försöker vi uppskatta hur många lägenheter det kan handla om. En försiktig gissning landar på ungefär 15-20 stycken.

– Vad är vitsen med att låta lägenheter stå tomma när det är sådan bobrist, undrar Carmen De Los Angeles. Bolaget förlorar ju pengar på att inte hyra ut.

Svaret på den frågan söker vi på Bostadsbolagets kontor i centrala Göteborg. Där träffar Spanaren bolagets vd Kicki Björklund och ombyggnadschefen Tommy Harman. Ingen av dem kan ge exakt besked om hur många lägenheter som inte är uthyrda men bekräftar att det finns drygt 20 lägenheter.

– Vissa lägenheter är i sådant skick att de inte går att bo i just nu, säger Kicki Björklund och förklarar att om kostnaden för att åtgärda en lägenhet till uthyrbart skick inte är försvarbar så är det mer ekonomiskt fördelaktigt att låta den stå tom även om det innebär uteblivna hyresintäkter.

– Kan vi inte lappa och laga till en överkomlig kostnad så är det ekonomiskt att ställa av dem inför kommande ombyggnad som i detta fall måste ske med evakuering. säger Kicki Björklund. Vi kan till exempel inte göra fräscha badrum om inte stammarna är renoverade.

Både Kicki Björklund och Tommy Harman är väl medvetna om de stora renoveringsbehoven på Kalendervägen och förstår att hyresgästerna är både ilskna och frustrerade över att tiden går utan att det händer något. Det beror på att Bostadsbolaget medvetet valde att dra i nödbromsen efter att renoveringen av nummer 20 var klar.

– Den renoveringen var ett pilotprojekt där vi genomförde en i princip total ombyggnad.

Kostnaden för den insatsen landade på över en miljon per lägenhet och det innebar att hyreshöjningen blev så hög som 52 procent.

– Då kom vi fram till att så kan vi inte göra fortsättningsvis, vi måste titta på vad vi kan förändra för att kapa kostnader och skapa mer valfrihet. Vi behöver göra en mindre omfattande renovering.

Just nu utvärderas pilotprojektet där bolaget bland annat vill identifiera vad som är absolut nödvändigt att göra för att “säkerställa fastigheterna över tid”. Därefter är tanken att inleda en dialog med alla hyresgäster för att ta reda på deras önskemål och det är en process som Tommy Harman uppskattar tar minst ett och ett halvt år. Dessutom ska investeringsbeslut förankras, entreprenörer anlitas och framtida hyror förhandlas vilket, om allt går som planerat, innebär det att den fortsatta renoveringen kan starta tidigast om två år.

– Om vi sedan åtgärdar två hus om året så kommer Kalendervägen att vara avslutad först år 2024, säger Tommy Harman. Under tiden lagar vi naturligtvis allt som är akut och vår bedömning är att husens skick inte kommer att förvärras på de fem åren. Det kommer inte bli värre än vad det är, under tiden till renoveringarna kommer igång.

Kicki Björklund har inget riktigt bra svar på varför Kalendervägen i stort sett lämnats vind för våg under så lång tid. Men hon förklarar att Bostadsbolaget har flera andra områden som är lika gamla och att den årliga budgeten är begränsad så Bostadsbolaget arbetar löpande med prioritering av åtgärder.

Tommy Harman medger att det finns skäl för självkritik.

– Vi har uppenbarligen brustit i informationen till hyresgästerna, och det vill vi rätta till. Vi kommer snarast att gå ut med ett brev där vi mer ingående informerar om varför renoveringarna stannade av, vad som händer just nu, samt hur tankegångarna går framåt.

Föregående

Allsvensk damfotboll ett gratisnöje

Nästa

Den bilen ska byggas i Trollhättan