Kalendervägen i Kortedala har blivit en svår huvudvärk för Bostadsbolaget.
Hyresgästerna i de sju höghusen från tidigt 50-tal har onda aningar inför de omfattande renoveringar som väntar, rädda för att hyrorna kommer att chockhöjas.

Pilotprojektet som genomfördes för några år sedan kan ses som ett avskräckande exempel.
Då genomgick ett av husen en genomgripande upprustning.
Det resulterade i en hyreshöjning på 52 procent.
Att underhållet är kraftigt eftersatt kunde Spanaren berätta om för snart två år sedan.

Provisoriskt lagat fönster
Fönster har släppt och rasat i backen. De har fått säkras genom att skruvas från utsidan.
Bild: Erik Lindahl.

Starkt eftersatt underhåll
Tidens tand har fått gnaga tämligen obehindrat på byggnaderna vilket rost, sprickor, läckor och fuktskador skvallrar om. Det har hänt att fönster släppt från sina karmar och dråsat rätt ner i backen och i några fall har man varit tvungen att säkra genom att skruva fast fönstren från utsidan.
Spanaren besökte alltså Kalendervägen på våren 2019 och sedan dess har egentligen inget hänt förutom rena akutinsatser.
Att renoveringsbehovet är stort är alla parter överens om.

Tvist om renoveringsnivån
Tvistefrågan mellan hyresgästerna och Bostadsbolaget är hur mycket som behöver åtgärdas och på vilken nivå.
Marita Wennersten som ingår i Kalendervägens senaste samrådsgrupp berättar om en nyligen genomförd enkät bland de boende:
– 80 procent säger att de inte har råd att bo kvar om hyran höjs med mer än 1 000 kronor.

Eldat element
Marita Wennersten visar ett element som någon eldat på.
Bild: Erik Lindahl

Kostsam pilotläxa
Bostadsbolaget ställer sig en aning frågande till den uppgiften:
– Det är svårt att uttala oss om en enkät vi inte sett, vilka frågor som ställdes och hur många som svarade, skriver bolagets verkställande direktör Kicki Björklund i ett mejl till Spanaren.
Pilotprojektet, menar Kicki Björklund blev en kostsam läxa Bostadsbolaget. Så svindlande dyrt får det bara inte bli en gång till. Ambitionen från deras sida är att hyresökningen inte ska bli högre än 15 procent.
Samrådet mellan Bostadsbolaget och hyresgästerna inleddes för ett år sedan och stötte ganska omgående på hinder.

Starkt kritiserad grupp
Dels drabbades världen av Coronapandemin, dels kom stark kritik mot samrådsgruppen. Den påstods vara mer eller mindre handplockad av Bostadsbolaget och utan riktig förankring bland de boende.
Sedan dess har ett nytt samråd utsetts men under större delen av 2020 kunde inga fysiska möten mellan parterna äga rum på grund av Covid -19.

Sättningar utanför tvätstugan.
Hål och sättningar i golvet är vanligt förekommande.
Bild: Erik Lindahl

Kräver nya samråd
Bostadsbolaget hävdar att samrådsprocessen är avslutad och även förhandlingarna med Hyresgästföreningen som pågått löpande under året.
Den uppfattningen delas inte av den nuvarande samrådsgruppen som vill ha nya samråd och är i färd med att genomföra en ny enkät för att få en bild av vilka standardhöjande åtgärder de boende kan acceptera.
Planen tills vidare är att upprustningen ska påbörjas under 2021.

Föregående

Korruptionen i Göteborg äntligen en politisk fråga

Nästa

Timo skulle avlivas men räddades i sista stund