En oväntad dom i hyresnämnden föder hopp bland de boende på Kalendervägen i Kortedala.

Hyresgästföreningen Norra Göteborg
Catherine Holt sitter i styrelsen för Hyresgästföreningen Norra Göteborg och är kontaktansvarig för Kalendervägen.
– Folk flyttar ut hela tiden, säger hon.
Bild: Erik Lindahl

Förhandlingen om Kalendervägen 6 – 18 mellan Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har återupptagits.
Med sig har de två deltagarna från områdets samrådsgrupp en färsk enkät som visar vad hyresgästerna tycker om fastighetsägarens åtgärdsförslag.

Åtgärderna avvisas
På punkt efter punkt avvisas åtgärderna så länge de är förenade med hyreshöjningar. Några exempel:

* Dusch med termostatblandare: 92 procent säger nej.
* Större balkonger: 88 procent är emot.
* Ny köksinredning: 85 procent anser det onödigt.
* Vägghängd toalettstol: 85 procent gör tummen ner.
* Renovering av tvättstuga med nya torkrum avvisas av 88 procent.

Hur många bor här – egentligen?
En svaghet med enkäten är att bara var fjärde hyresgäst svarat.
Det finns sammanlagt 192 lägenheter men trots att Spanaren ställt frågan upprepade gånger kan ingen svara på hur många som verkligen är bebodda.
Ett antal har tömts inför den förestående upprustningen.
– Det flyttar ut folk hela tiden, säger Catherine Holt.
Hon sitter i styrelsen för Hyresgästföreningen Norra Göteborg och är kontaktansvarig för Kalendervägen.

Sorgliga och synliga bevis
Husen byggdes under tidigt 1950-tal och den nödvändiga och omfattande renoveringen har skjutits upp år efter år efter år med många sorgliga och synliga resultat.
Begreppet ”normalt underhåll” kan uppfattas som ganska svävande men för att ta en sådan sak som byte av stammar är det i detta fall inget som ska lämna avtryck på hyresavierna. Det är Bostadsbolagets skyldighet.
Elledningarna, med allt som hör till, är lika gamla som husen och motsvarar inte dagens lagstyrda krav på säkerhet. Hyresgästerna kan helt enkelt inte tacka nej till byte men anser att hela kostnaden ska ligga på hyresvärden.

Det handlar förhandlingarna om
Så vad är underhåll och var är standardhöjande åtgärder?
Det är sådana frågor med deras konsekvenser som förhandlingarna ska ge svar på.
De boende är rädda för att det kommer att bli mycket dyrt att bo kvar även om Bostadsbolaget har uttalat som målsättning att hyreshöjningen ska stanna på 15 procent.
Catherine Holt är skeptisk till ordet målsättning:
– 15 procent första året, men vad händer sedan?
Hon beskriver stämningen bland de boende som ”bitter och arg”.

Hyresnämnden bröt traditionen
Om förhandlingarna strandar går ärendet vidare till hyresnämnden som nästan alltid dömer till ägarens fördel.
Utfallet förra sommaren i målet mellan den privata värden Holger Blomstrand och hyresgästerna i kvarteret Lintotten i Lunden kom därför som en överraskning.
Nämnden godkände standardhöjande åtgärder i badrummen men sade nej till köksrenoveringar.

Föregående

Ännu längre väntan på bostad

Nästa

Skarpaste kritikern av Västlänken ger ut egen bok