Kötiden för ett hyreskontrakt i Göteborg fortsätter att öka. Under förra året var kötiden i genomsnitt sex år och nio månader.

Det visar färsk statistik från Boplats Göteborg.
Under år 2019 var den genomsnittliga väntetiden för att få ett hyreskontrakt sex och ett halvt år. Men under förra året ökade alltså kötiden med ytterligare ungefär ett kvartal.
Nu säger visserligen inte den genomsnittliga väntetiden så värst mycket. Hur lång tid det tar att komma så långt som till ett kontrakt beror både på vad det är för typ av lägenhet som är ledig och var i staden lägenheten finns.

Lättast i Angered
De lägenheter som har längst kötid ligger inte oväntat i Majorna-Linné. Här var snittväntetiden längre än nio år under förra året. Som tvåa på topplistan kommer lägenheter i Centrum där kötiden i snitt tangerar nio år. Kortast kötid har lägenheter i Angered.
Men det är inte bara det geografiska läget som avgör utan också lägenhetstyp. Lägenheter med korttidskontrakt lockar generellt färre sökande och därmed krävs kortare kötid.

Nybyggt för dyrt
Detsamma gäller trygghetsboende för 70-plussare och nybyggda lägenheter där hyrorna är högre än i det äldre beståndet. Det innebär att många bostadssökande inte har möjlighet att söka eftersom de inte har råd med den högre hyresnivån.
Samtidigt som kötiden ökar fanns det förra året färre lägenheter att söka. 2020 förmedlade Boplats 5 636 lägenheter. Året före låg samma antal på 6 720.

Mest allmännytta
Majoriteten av de lägenheter som får nya hyresgäster kommer från de allmännyttiga bolagen. Andelen som kommer från privata värdar är nere i 12 procent vilket är ”all time low”. För några år sedan stod privatvärdarna för närmare hälften, 45 procent, av utbudet.
Men sedan Boplats omvandlades från marknadsplats till en reguljär bostadsförmedling under 2019 valde ett antal privatvärdar att sluta anlita Boplats där det numera är kötid som i första hand avgör vem som får en lägenhet.

Krävdes en enda dag
Även om kötiden generellt sett har ökat så finns det också exempel på lägenheter där den som fått kontraktet haft ett års kötid eller mindre. Ett exempel är ett nybyggt trygghetsboende i Majorna där det enbart krävdes en dags kötid för att skriva kontrakt.
Trots att det alltså finns färre lägenheter att söka och väntetiderna ökar har fler bostadssökande registrerat sig på Boplats. Under 2019 fanns det 247 400 inskrivna på Boplats. Förra året ökade det antalet till 248 473 personer.

Föregående

Så kan man också säga om korruption

Nästa

Oväntad dom ger hopp på Kalendervägen