Inom kort kommer bok nummer två om Västlänken ut. Det är projektets bäst pålästa och skarpaste kritiker, Mats Lövgren, som har skrivit boken med titeln Västlänken – en debattbok om ett urspårat projekt.

MAts Lövgrens bok om Västlänken
En debattbok om ett urspårat projekt är undertiteln på MAts Lövgrens bok som kommer ut inom kort.

Det var tidigt förra året som en arbetsgrupp i föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv uppgav att de planerade att ge ut en vitbok om Västlänken, det mest omstridda och polariserande projektet någonsin i Göteborgs 400-åriga historia. Bok nummer ett skall nu enligt uppgift vara klar första halvan av februari.
Mats Lövgren har skrivit en helt annorlunda bok än den som aviserades förra året. Han är den i den pålästa kritikerkåren som konsekvent försökt att i alla lägen arbeta med Trafikverkets eget material, ofta långt instoppat i olika handlingar, projektbeskrivningar, lösningar, informationsmaterial etc.

Tidigare okänt material avslöjas
Utan att ha läst boken vågar man nog gissa att mycket är skrivet i den andan.
– Jag kan utlova att boken innehåller en hel del tidigare okänt och opublicerat material som jag tror skall väcka intresse, säger Mats Lövgren till Spanaren.
Vad det handlar om vill han dock inte avslöja alltför mycket om. Men man får en liten föraning av det i det korta utdraget här:

Möte med Josefson
Den 11 oktober 2018 hade jag ett möte med den då nyutnämnde moderatledaren Axel Josefson, som bara tre veckor tidigare hade tagit över efter Jonas Ransgård. Samtalsämnet var såklart Västlänken. Ännu hade Moderaterna med Alliansen inte gjort upp med de rödgröna om makten i stan, där Josefson till slut skulle komma att att axla ordförandeskapet i kommunstyrelsen, utan allt var fortfarande en öppen spelplan om vilka som skulle kunna samarbeta med vem. Jag upplevde Axel Josefson som ärligt intresserad av att finna någon form av lösning där båda sidor av Västlänksdebatten skulle kunna enas. Därför framförde jag mitt förslag till enandet – kompromissen med att enbart bygga klart Station Centralen som Demokraterna ett par veckor senare kom att presentera på GP Debatt. I vårt samtal kom vi överens om att jag i ett mejl skulle i detalj beskriva hur kompromissen såg ut. Därmed låg det på Axel Josefsons bord en möjlighet om att enas i Västlänksfrågan. Ifall den politiska viljan fanns. Så när Demokraterna räckte ut sin hand, kunde Alliansen ha tagit den. Alliansen valde att inte göra det.”
Slutligen kan nämnas att den kompromiss Mats Lövgren talar om i allt väsentligt sammanfaller med det kompromissförslag Stellan Tengroth skissade upp i en debattbok för flera år sedan.

Föregående

Oväntad dom ger hopp på Kalendervägen

Nästa

Protest mot omplaceringar efter kopparstölder på spårvägen