”Rena Maffia-fasoner” säger en anonym visselblåsare som riktar anklagelser mot Göteborgs Spårvägars vd Hans Nilsson.

Det handlar om omplaceringar av personal som gjordes före jul efter misstankar om kopparstölder på spårvägen.
”Hela gruppen kontaktledning blev avstängda från sina arbeten på grund av att en i gruppen var med i polisutredningen angående stöld av koppar. Alla blev avstängda för att Hans (Nilsson)  ’antog’ att alla varit med och stulit eller delat på eventuella stöldpengar”, skriver en anonym person till kommunens visselblåsarenhet.
”Detta kan väl inte vara så det ska få gå till? (Kontaktlednings) personal fick valet att antingen bli omplacerad till att städa spårvagnar på natt/skift eller valet att säga upp sig alternativt bli uppsagd. Arbetet som erbjöds matchar inte kriterierna för omplacering. Det kan väl inte vara så här det kan få gå till i ett modernt bolag som ska sköta Göteborg? Rena Maffia-fasoner som Hans Nilsson ägnar sig åt , gillar han inte personal kan man omplaceras hur han vill , gillar man inte de som erbjuds kan man hälsa hem”, skriver tipsaren och anser att visselblåsarenheten ”bör Granska Hans Nilssons agerande i Kontaktledningsfallet” och ”erbjuda återanställning till de arbetare som inte ens var med i polisutredningen”.

Stängde dörren
”Hans tog deras levebröd och stängde bara dörren framför näsorna. Ska man få valet efter flera år av trogen tjänst, antingen städa spårvagnar eller säga upp sig?”
Göteborgs spårvägar (GS) har svarat på kritiken om omplaceringen av de åtta kontaktledningsteknikerna.
”GS har sedan sommaren 2019 utrett och hanterat tips kopplade till hantering av resurser inom avdelningen Infrastruktur eller dåvarande Banteknik. En del av utredningen, misstänkt svinn av koppar, har drivits vidare av polis. GS har efter den fakta som framkommit i utredningen beslutat att börja om med enheten kontaktledning som hanterar den typen av koppar som ska ha försvunnit. Detta för att kunna säkerställa en sund arbetsplats både ur arbetsmiljöperspektiv och ur verksamhetsperspektiv för ledning och medarbetare.

De fyra medarbetare som delgivits misstanke om brott av polisen har avslutat sina anställningar inom GS. Samtliga övriga medarbetare inom enheten har erbjudits nya tjänster inom GS i ett omplaceringsförfarande. Omplacering är inte att likställa med en disciplinär åtgärd och bolaget anser att de tjänster som erbjudits i omplacering ligger inom medarbetarnas arbetsskyldighet.”
”Arbetsgivaren har enligt Trafikavtalet rätt att stänga av medarbetare från arbetet enligt satta villkor … De vägande skäl som anförs … är framförallt kopplade till att säkerställa god arbetsmiljö under perioden för omplacering. Bolaget hade anledning att tro att denna process skulle innebära ytterligare anspänning i redan ansträngda relationer mellan kollegor på arbetsplatsen.”
”Medarbetaren som blivit delgiven misstanke om brott meddelades att bolaget ämnade stänga av hen från arbetet utan lön …  Övriga medarbetare informerades om att bolaget ämnade inleda en omplaceringsprocess för samtliga inom gruppen (8 stycken) samt att de under omplaceringens gång stängdes av från arbetet …

Förehandlingar
Arbetsgivaren kallade därefter respektive individ i medarbetargruppen till förhandling … Några medarbetare avslutade sin anställning i bolaget innan förhandlingen genomfördes …  Samtliga genomförda förhandlingar slutade i enighet. De medarbetare som ej var fackligt anslutna förde samtal direkt med arbetsgivaren i ärendet. Tre medarbetare tackade ja till erbjudande om omplacering. Övriga (5 stycken) avslutade sina anställningar inom bolaget.”
”Ovan beskrivna åtgärder möjliggör en förbättrad arbetsmiljö samt minskar risken för eventuellt fortsatta oegentligheter vid före detta Banteknik.”
Enligt den pågående polisutredningen har 6,5 ton koppar försvunnit från Göteborgs Spårvägar och sålts svart under ett par år.

Föregående

Skarpaste kritikern av Västlänken ger ut egen bok

Nästa

Har du tänkt på din begravning?