Göteborgs Spårvägar har chefer som riskerar trafiksäkerheten eftersom de saknar tillräcklig kunskap för sina jobb.

Det hävdas i en anmälan till kommunens visselblåsarfunktion. Anmälaren hänvisar till en lag där det ställs krav på dem som ska sköta verksamhet inom spårvägen. De ska äga kunskap om reglerna samt vara lämpliga i övrigt. Men det finns chefer som inte uppfyller kraven, hävdar anmälaren. Detta äventyrar säkerheten.

”Undersök kompetens och utbilda de som rekryteras”
Anmälaren rekommenderar att Spårvägen undersöker de externt rekryterade gruppchefernas kompetens.
I framtiden måste gruppchefer äga gedigen erfarenhet av spårvagnsföraryrket eller få ordentlig utbildning om de rekryteras utifrån, kräver anmälaren.
Ärendet ska nu utredas av bolaget.

Föregående

Artificiellt skapade verk kan ha värde - om man inte känner konstnären

Nästa

Nevs avslöjade hemliga Emily - som aldrig kommer att hitta vägen