Jag har försökt att följa debatten om AI (Artificiell Intelligens) som framför allt har handlat om hur elever kan fuska genom att låta AI skriva sina hemuppgifter och bli godkända.
I princip går det till så att datorprogram har en mängd texter i ämnet och med hjälp av dessa texter besvarar datorn de uppgifter den får utan att kopiera någon enskild text.
Men mitt nyvaknade intresse är hur AI fungerar tillsammans med konsten.

Problemet kan illustreras så här: Jag har tre olika typer av tavlor 1,2,3.

1. Den första typen av tavlor kännetecknas av att jag kände konstnären, jag vet varför tavlan målades (det var min pappa som bad konstnären att måla en tavla med motivet en pojke då jag föddes) och den är således lika gammal som jag. Jag har en tavla till där jag också kände konstnären redan som barn. Våra föräldrar bodde grannar i sina sommarstugor vid Onsalafjorden. Som vuxen blev jag inbjuden till en vernissage som min barndomsvän hade. Där fanns en målning från Kalvö i Onsalafjorden med vår badplats.
Jag köpte naturligtvis tavlan, kände konstnären, varför den målades, kände motivet. Utan konstnären sannolikt ingen tavla. Även priset på tavlan beroende på konstnär kan spela roll.

2. Jag har flera tavlor som helt är köpta utifrån motiven, vanligen hav och båtar. Jag har ingen aning om vem som har målat dem men jag tycker mycket om motiven. Här spelar konstnären ingen roll.

3. Jag har en tredje typ av tavla. När jag var barn gick vi ofta nere i hamnen och tittade på varven och min pappa visade och berättade om kranarna. Jag fick ärva min farmors tavlor och bland dem fanns en tavla som visade kranarna i hamnen från den tiden. Eftersom jag numera har flyttat till Eriksberg i närheten av Dockan har det blivit särskilt intressant att jämföra hur det såg ut då och hur det ser ut nu. Kan man tala om tavlans situationella betydelse då jag dessutom inte kan se vem konstnären är.

Bekantskap med konstnär kan vara viktigare än motiv
I den första typen av tavlor spelar konstnären den helt avgörande rollen. I den andra tar motivet över och vem konstnären är blir ganska ointressant.
I den tredje blir också konstnären ointressant. Jag har i vårt exempel fört ickefigurativ konst till motiv.

Mix av 15 000 porträtt såldes för 400 000
Att AI kan vara ett hot mot konstnärer kan visas dels av att en programmerare vann pris för ett verk skapat av AI på en konstmässa i Colorado men blev anklagad för fusk. På en konstauktion på Christies i New York såldes ett porträtt skapat av AI för cirka 400 000 kronor. Verket var ett porträtt och bestod av delar från 15 000 olika porträtt från 1300-talet till 1900-talet. Tre konstnärer i USA har stämt programvaran för intrång i upphovsrätten (genom att man har mängden verk att utgå från).

Personlig kännedom om vem som målat eliminerar hotet från AI
Om AI är ett hot mot konstnären lär i hög grad bero på varför vi köper konst (tänk på hötorgskonsten av gråtande barn och spelande tjädertuppar).
Om vi enbart ser till motivet eller ”situationen” är det problem för konstnären. Om vi däremot anser att känna till konstnären ger ett extra värde åt tavlan blir AI inget hot, på samma sätt om vi känner ”gruppen konstnärer (exempelvis Halmstadgruppen).
Det skulle vara intressant med en undersökning om hur svenska folket bedömer vad som är viktigast vid konstköp.

Föregående

Fira 500 år med och på modersmålet svenska

Nästa

Visselblåsar-anmälan: "Spårvägens chefer riskerar trafiksäkerheten"