HUR SVERIGE BÖR fira 500 år? Värna och vårda modersmålet svenska! Det som mest förenar vårt land.
Den 6 juni år 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung. Därmed uppstod Sverige som nation.
Det görs väl en del fumliga försök att fira Sveriges födelse.
Men taktfasta parader och högstämda tal till nationens ära hör inte riktigt hemma i dagens Sverige.

INGET FÖRENAR SVERIGE så tydligt som vårt språk. Det har formats från allra första början. Orden kom med var och en som satte sin fot på det vi kallar Sverige. Folk från skilda håll och med olika tungomål trädde in. Undan för undan smälte alltsammans ihop till det vi nu kallar rikssvenska, bäst uttryckt i vårt skriftspråk.
Förändringar sker. Men där finns en grundstomme och bestämda regler. En rad synonymer att tillvarata likaså.

VI KAN HEDRA Sverige genom att bruka vårt modersmål väl. Vara föredömliga inte minst för de invandrare och flyktingar som svettar sig igenom glosor och grammatik.
Sverige har just genomlidit en debatt i ämnet de eller dem. Onödigt. Det finns regler. Följ dem.
Många behöver även nöta in skillnaden mellan var och vart, före och innan, varken och vare sig – med mera.

DET SES TYDLIGEN som status att svänga sig med engelska uttryck i tid och otid. Man vill förstås vara modern och befinna sig i den berömda framkanten. Ängsligt.
Men tänk då på att drygt 1,2 miljarder människor på jorden talar engelska. Bara tio miljoner lever med svenskan, vilket borde ses som mycket mer exklusivt. Tänk så. Engelska använder vi i kontakt med utlänningar.

VILKA SKA GÅ FÖRE i kampanjen för det fosterländska språket?
Rimligen författare, lärare, journalister och ansvarskännande makthavare.
Var och en gör givetvis som den behagar. Men önskar man fira 500 år så värna och vårda modersmålet extra noggrant.

SKULLE GUSTAV VASA tillfälligt vakna upp för ett gästspel i vår tid skulle han inte känna igen sitt eget modersmål.
Dock bleve han mycket tillfreds med jubileet.

Föregående

Matbudens begagnade mopeder smutsar ner mer än bilar

Nästa

Artificiellt skapade verk kan ha värde - om man inte känner konstnären