Det senaste året har det varit mycket skriverier om Västlänken. Mer än någonsin sedan byggstarten 2018.
Allt har varit negativt, helt enkelt därför att det inte har funnits något positivt att rapportera om.
Bygget är åratal försenat jämfört med den ideligen angivna tidplanen. Budgeten har för länge sedan spruckit, alla pengarna är snart slut. Och folk är rejält trötta på att deras stad är till hälften uppgrävd, till men för såväl kollektivtrafik och annan nyttotrafik som för övrig bilism.
Men nu har Spanaren för omväxlings skull hittat något positivt att skriva om när det gäller Västlänken.

Den under visst rabalder genomförda flyttningen av 200 yngre träd för återplantering längre fram ser ut att ha lyckats. Träden har överlevt vistelsen i plantskolan i Tollered omskötta av Trafikverket.
De används nu exempelvis vid tillskapandet av nya grönytor i Göteborg, som genomförs av Trafikverket i nära samarbete med park- och naturförvaltningen.

100 träd i Färjenäsparken
En sådan plats är Färjenäsparken nära vattnet på norra Äl
vstranden. Dit flyttade Trafikverket tillbaka ett 40-tal träd i januari förra året. Totalt kommer omkring hundra träd att få plats i Färjenäsparken.
Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbärsträd och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken. 

Ny evenemangsplats för 25 000
Förutom att vara en plats till vardags för olika typer av aktiviteter och rekreation ska gräsytan också fungera som en evenemangsplats som ska kunna avlasta Slottsskogen, med upp till 25 000 besökare.
Arrangemang av den storleken blir dock aktuella först nästa år. Då har gräsmattan etablerat sig tillräckligt för att klara ett så högt slitage som till exempel en konsert innebär.

Detta har gjorts eller ska göras
I korthet har även följande genomförts eller ska genomföras:
* Till Jubileumsparken och bygget av utflyktslekplatsen flyttades ett 30-tal träd i augusti 2021 (några år tidigare flyttades ett tiotal tallar från Korsvägen till Jubileumsparken).
* I oktober/november 2022 flyttas ett 60-tal träd till Kvibergs park.
* Några enstaka träd kommer också att flyttas till Lillhagsparken samt ett 50-tal träd ska flyttas tillbaka till Nya allén.
Det är Trafikverket som ansvarar för flytt och återflytt av träd samt etableringsskötsel.

Föregående

Nu renoveras Kalendervägen efter mer än fem års stillestånd

Nästa

Regionens politiker mindre anonyma vid egna val