VET DU VEM Helén Eliasson är? Och Madeleine Jonsson? Känner du till namnen är du väl insatt. Om inte slipper du skämmas.
Helén Eliasson är socialdemokrat och blir sannolikt ordförande i regionstyrelsen för Västra Götaland. Madeleine Jonsson är miljöpartist och ser till att socialdemokraterna tar ledningen i vår region för att styra över sjukvård, kollektivtrafik och lite till.
Det måste kännas en smula bittert för politiker med så mycket makt att inte vara mer kända.

Helén Eliassson (s)
Helén Eliasson (s)
Madeleine Jonsson, mp
Madeleine Jonsson (MP)

INFÖR VALET ansåg väljarna att sjukvården var den viktigaste frågan. Men förfärande många visste inte att det är regionerna som har det största ansvaret för sjukvården.
Kommer vårdköerna att minska nu då det blir maktskifte? Vilka ska folk då tacka? Den styrande minoriteten? Dess samarbetspartier på andra sidan blockgränsen? Armén av tjänstemän i Regionens hus? Sjukhuscheferna? Staten?
Det ter sig grumligt.

NOG ÄR DET SJÄLVKLART att skatter och fördelning av pengar beslutas av valda politiker.
Men vilka styr över vårdens effektivitet, busstidtabeller och annat som människor är så beroende av?
Knepigt.

DE 149 LEDAMÖTERNA i Västra Götalands regionfullmäktige valdes den 11 september. Många röstade i blindo. De kände inte till kandidaterna. De visste inte vad partierna stod för i sammanhanget. De kunde inte ens vad regionen sysslar med. De visste nog inte heller att regionen tidigare kallades landsting.

ÄR DET HÄR ett antal skäl för att avskaffa regionerna? Att fördela uppgifterna på staten och kommunerna?
Vad bleve bättre? En sak är helt säker. Vi skulle få ännu färre valda politiker i Sverige. Mindre direkt kontakt mellan väljare och maktutövare.
Antalet har tidigare minskat genom att kommunerna blivit färre och att kommunala nämnder och styrelser minskats eller krympts.

EN LÖSNING på regionernas anonyma tillvaro bör vara skilda valår. Alltså val till kommuner och regionen två år före och två år efter riksdagsval. Val vartannat år vill säga. Som i en lång rad andra länder. Svenska folket får i dag rösta för sällan.
Med separata valår skulle regionerna och partiernas kandidater mer kända.

Föregående

De flyttade träden är på väg att rota sig på nya platser

Nästa

Den folkdräkten ska man inte håna