Har skumraskaffärerna inom Göteborgs Spårvägar städats bort – eller sopats under mattan?

Chefer har fått sparken sedan många gamla och nya synder avslöjats inom Göteborgs Spårvägar.

Men en visselblåsare anser att mycket återstår.

Hen skriver:

”Av olika rapporter framgår det att oegentligheter har skett på Göteborgs Spårvägar men ledningen, Hugo Lepik, säger i den interna tidningen att bl.a. rekryteringarna i de flesta fall är korrekta medan stadsrevisionens rapport visar på det motsatta.
Några chefer har fått sluta sin anställning pga visselblåsningarna medan deras högsta ansvariga chef kvarstår som tidigare. Detta trots att han (NN) även var den som initierade och drev den icke redovisade cafeterian där varken inkomster, löner eller utgifter redovisades. Även den icke redovisade matsal som fanns i Majorna låg under hans organisation. Ekonomichefen på spårvägen har inte reagerat på att det finns verksamheter som inte redovisats utan skyller på att hon (NN) inte ’visste om att de fanns’. Som ekonomichef och ansvarig för intern kontroll så har hon det ansvaret och tanken är oroande om det kan finnas mer som hon inte känner till.
Den nya ledningen har haft möjlighet att reagera och agera men låter dessa chefer sitta orörda trots det bristande förtroendet de har i organisationen. Varför? Flera av cheferna i ledningen är direkt rekryterade av den tidigare VD:n och kanske har de en historik tillsammans. Många av oss väljer att sluta men kan trots det känna en ledsamhet att ledningen inte tog tillfället i akt att agera på en bredare front för att skapa ett nytt och ökat förtroende för Göteborgs spårvägar.”

Visselblåsarenheten vill att Spårvägen svarar på tipset senast den 9 maj.

Läs också några av Spanarens tidigare artiklar:

https://spanaren.se/2018/11/26/ledningen-for-goteborgs-sparvagar-sagas-av-visselblasarenheten/

https://spanaren.se/2019/03/05/inkomster-fran-sparvagens-skrotforsaljning-gick-till-kaffekassa/

https://spanaren.se/2019/03/19/att-stjala-fran-goteborgs-sparvagar-ar-inte-stold-utan-kultur/

Föregående

Nedläggning av båtbyggarskolan kan drabba varven

Nästa

Medborgarmötet: Utveckla båtbyggarutbildningen på Orust