Utveckla den gymnasiala Båtbyggarutbildningen på Orust i samverkan med näringslivet och andra intressenter. Det var budskapet till skolan och politikerna på torsdagens medborgardialog i centralorten Henån. Mötet tillkom som en reaktion på majoritetens förslag att avveckla. 

– Vi ser gärna en djupare samverkan med näringslivet, replikerade på mötet gymnasiets rektor Vendela Lekander. Mötet arrangerades av berörda föräldrar till elever på Båtbyggarutbildningen. Inbjudan sändes till samtliga 41 ledamöter av kommunfullmäktige, partiernas gruppledarna, elever och tidigare elever, föräldrar, företag och journalister.

”Möte för de redan frälsta”

Mer än 40-talet engagerade, de flesta orustbor, hörsammade inbjudan och kom till utbildningslokalen i Henån.

-Vi  blev nog lite besvikna på att representanter för den politiska ledningen valde att avstå, säger Mia Svenningsson, en av arrangörerna.

Till mötet kom nog de redan frälsta, summerade för Spanaren Magnus Rassy, VD och ägare av segelbåtsvarvet Hallberg-Rassy i Ellös.

Frågan är vad de med en annan uppfattning hade haft att säga, tillade han.

Spanaren sökte förgäves kommunstyrelsens ordförande, Catharina Bråkenhielm (S) för en kommentar. Resultatet blev lika magert vid försöket att nå Veronica Almroth (L), ordförande för Utskottet för lärande på Orust. Veronica Almroth lät den 6 april bomben brisera i Lokaltidningen Stenungsund med budskapet att skolan ska läggas ned. Den politiska ledningen uppdrog åt tjänstemännen  att se över vad följderna skulle bli. Den politiska ledningen på Orust utgörs av de fyra partierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan på Orust och Liberalerna med 22 av de 41 mandaten i fullmäktige. Anders Arnell (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, lämnar dock de efterfrågade beskeden till Spanaren:

-Vi lyfter på varje sten i det pågående budgetarbetet i syfte att få en bättre ekonomi, säger han.

Orust har en av de högsta kommunalskatterna i landet, bara någon norrlandskommun har mer.

Han förklarar, så kan det inte fortsätta. En liten kommun som Orust med 15 000 invånare har svårt att uppfylla de krav på uppdrag som måste göras. Därför, menar han, ska utredningen i majoritetens nu pågående budgetarbetet visa vilka mått och steg som kan tas i kommunens ekonomi. Ett av de argument som framfördes på medborgardialogen var att värna båtbyggarkompetensen som är en välkänd del av varumärket Orust. Anders Arnell avfärdar det argumentet med att skolans elever kommer från andra håll än från Orust och att kommunen inte kan bekosta utbildningen av detta skäl.

Branschen behöver folk

Det saknades inte argument för att behålla Båtbyggarutbildningen:

-Dålig timing att lägga ned när marinbranschen aldrig tidigare haft en så stor efterfrågan på personal, som nu, förklarade Stefan Berne från branschorganisationen Sweboat.

Han påpekade, att branschen är i stort behov av servicepersonal. – Efterfrågan har ökat astronomiskt och det hänger samman med att båtägarna allt oftare på hösten lämnar nyckeln till båten för service och vinterförvarning och vill hämta den sjöklar när säsongen börjat igen.

-Vi tar emot eleverna, sade Magnus Rassy. Varvet behöver många fler medarbetare och har på två och ett halvt år rekryterat 52 personer.

-Vi behöver fler, men de finns inte att få tag på, förklarade han. På varvet kommer under de närmaste tio åren 42 personer att gå i pension och rekryteringen för att ersätta dem är central och ständigt pågående.

Mats Jönsson på reparationsvarvet Vindö Marin påpekade, att samhället drar nytta av att ungdomar från skolan tas in som lärlingar på varvet, som därmed står för en kostnad för dessa. Charles Rutgersson med bl.a. utveckling, produktion och försäljning av segelbåten Regina underströk problemet med brist på yrkesfolk.

-Vi tar in personer från många länder för att klara produktionen, sade han, men följden kan bli att vi till sist måste förlägga verksamheten utomlands.

Holger Formgren, företagare, mångsysslare, författare mm, uttryckte nog mångas mening:

-Sjö, hav och Orust hänger ihop. Det handlar om Orusts framtid. Man kan inte lägga ned det man lever på, sade han men hänvisning till Orust långa tradition av båtbyggande, välkänd även internationellt.

Nästa steg kommer den 13 maj med tjänstemännens utredning om Båtbyggarlinjens vara eller icke vara på Orust. Beslut fattas den 13 juni i kommunfullmäktige.

Föregående

Inte färdigstädat på Göteborgs spårvägar?

Nästa

Därför firar vi vårens ankomst på Valborg