Kommande vecka kan bli avgörande för Göteborgs-Posten och Stampenkoncernen.

Med början på måndag hålls borgenärssammanträden i de sexton Stampenbolag som är under företagsrekonstruktion. 

På mötena kommer de som har pengar att fordra av bolagen (borgenärerna) att få veta mer om möjligheterna för en rekonstruktion. De får också möjlighet att ta ställning till om rekonstruktionen ska fortsätta eller avbrytas.

Någon omröstning kommer dock inte att äga rum, skriver rekonstruktören, advokat Christan Andersch, i kallelserna till borgenärssammanträden.

Så här ser han och hans medarbetares schema ut den kommande veckan.

Måndag 20 juni, Göteborgs tingsrätt.

08.30 Stampen AB, Medientressenter PLMS AB

10.00 Stampen Local Media AB, Stampen Digitala Medier AB, Stampen Local Media Försäljning AB,  Stampen Media Partner AB,

13.00 V-TAB AB, V-TAB Landvetter AB

14.30 Västsvensk Tidningsdistribution KB, Västsvensk Tidningsdistribution AB

Tisdag 21 juni

10.00 V-TAB Västerås AB, Västmanlands tingsrätt

13.00 Modern Woman Media AB, Stockholms tingsrätt

13.15 V-TAB Norrahammar AB, Jönköpings tingsrätt

Onsdag 22 juni

10.00 V-TAB Norrtälje AB, Norrtälje tingsrätt

13.30 V-TAB Falkenberg AB, Varbergs tingsrätt

Torsdag 23 juni

13.oo V-TAB Vimmerby AB, Kalmar tingsrätt

En kortversion om vad som döljer sig bakom företagsnamnen:

Stampen AB är moderbolag i koncernen som är uppdelad på två områden: Stampen media och Stampen tryck och distribution. 17 anställda.

Mediaintressenter PLMS AB ägs till 86 procent av Stampen. Bolaget äger i sin tur 39 procent av aktierna i V-TAB AB samt andelar i Liberala Tidningar i Mellansverige AB och utvecklingsbolagen mktmedia AB och Stadsporten Citygate AB.

Stampen Local Media AB ger ut Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter,  Falkenbergs-Posten, Varbergs-Posten, Hallandssposten, Bohusläningen,Strömstads Tidning, TTELA och Vänersborgaren.  273 medarbetare. Arbetar tätt tillsammans med dotterbolaget Stampen Local Media Försäljning (annonser mm) och med Stampen Digitala Medier (sköter bland annat gp.se; 40 medarbetare).

Stampen Media Partner AB (tolv medarbetare) är moderbolag för bland andra OTW-group (PR-företag som bland annat gör Vårt Göteborg och GP-bilagor; ej under rekonstruktion), Wallstreet (utomhusreklam; ej under rekonstruktion) och Modern Women Media AB (som bedriver digitala plattformar för kvinnliga målgrupper som Familjeliv, bloggnätverket Devote och det digitala modemagasinet Rodeo: 28 medarbetare).

Västsvensk Tidningsdistribution KB är det bolag som har flest anställda: 2 100, främst tidningsbud som arbetar deltid. Komplementär i bolaget är Västsvensk Tidningsdistribution AB (som saknar anställda och omsättning). Kommanditdelägare är också Nya Lidköpingstidningen, William Michelsens boktryckeri och Stampen AB.

V-TAB AB är moderbolag i tryckerikoncernen som trycker dagstidningar, tidskrifter, direktreklam, magasin, affärstryck och skyltar vid sex olika anläggningar i sex olika bolag (varav fem är föremål för rekonstruktion; undantaget är  V-TAB i Örebro). Moderbolagets tryckeriverksamhet finns i Göteborg och Halmstad med 120 anställda.

Inför måndagens möten i Göteborgs tingsrätt har en rad av GP:S frilansare skrivit ett öppet brev till Peter Hjörne. På borgenärssammanträdet kan de begära att en borgenärskommitté utses för att samråda med rekonstruktören. I en sådan kan också företagens anställda (om de är fler än 25) få en representant. Peter Hjörne kan behöva deras stöd när frågan om ett ackord – istället för konkurs – ska av göras.

 

Stampens ägare enligt årsbokslut:

  • Skäreleja AB (Peter Hjörnes maktbolag) 52,6 % av rösterna och 46 % av kapitalet
  • Peter Hjörne med familj: 21,4 %/21 %
  • Marika Cobbold med familj (Peter Hjörnes syster): 13%/14%
  • Lidköpingspress AB (Lennart Hörling m familj) 11%/14%
  • Övriga: 2%/5%

 

Läs också:

Frilansare skriver öppet brev till Peter Hjörne

Göteborgs-Posten nära konkurs – staten betalar de anställdas löner

GP:s fästning var inte ointaglig

Göteborgs-Posten behövs – sätt Stampen i konkurs!

Skattebetalarnas lön till Stampens vd: 177 200

kronor per månad

Föregående

Frilansare skriver öppet brev till Peter Hjörne - som svarar

Nästa

Nye generaldirektören välmeriterad forskare