Göteborgs nye och ende generaldirektör rekryterades från Stockholm. Jakob Granit, 50, tillträder sin nya tjänst vid Havs- och Vattenmyndigheten 1 september.

Han kommer inte att bosätta sig i Göteborg, åtminstone inte inledningsvis, utan tänker sig att veckopendla mellan bostaden i Saltsjöbaden och Göteborg.

Jacob Granit
Jacob Granit

Men Långedrag och båtlivet där och längs Västkusten? försöker Spanaren väl medveten om att Jakob Granit på fritiden är intresserad av segling och helt nyligen har börjat lära sig dyka.

− Njae, vi får väl se lite senare. Jag har inte hunnit orientera mig så mycket i Göteborg ännu, men skall jag flytta så känns det som om jag helst skulle vilja bo mitt i stan, säger Jakob Granit i en sammanträdespaus.

Strax efter utnämningen besökte han sin nya arbetsplats i Göteborg för att börja bekanta sig med personalen.

Institut med gott rykte

Jakob Granit är idag Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute, SEI, ett stiftelsedrivet, internationellt forskningscenter med gott rykte i forskarkretsar och förgreningar på ett flertal platser i världen.

Han är själv en välmeriterad forskare med ansvarsfulla uppdrag lite varstans i världen. Han är filosofie doktor i naturgeografi och avhandlingen från 2012 handlar om gränsöverskridande vattenresurser.

Det låter som en perfekt merit för en person som ytterst skall ansvara för skötseln av Sveriges vattenresurser – till lands och till sjöss. Förvaltningen skall inte bara leva upp till EU:s vattendirektiv utan även säkerställa statusen i Sveriges vattendrag, som den rapporterades till EU för ett antal år sedan.

Även andra uppdrag

Jakob Granit har också under åren arbetat vid Stockholm International Water Institute och även haft uppdrag för Världsbanken och Sida.

På uppdrag av Världsbanken ledde han ett team i östra och centrala Afrika, som arbetade över ett brett fält. Dessutom fungerade han som rådgivare åt ett antal regeringar för att tillvarata vattenresurser för ekonomisk tillväxt och för att främja livsmedels- och energiproduktion.

För Sida utvecklade och genomförde han myndighetens gränsöverskridande vattenresursinitiativ i södra Afrika.

Utöver sin avhandling har han producerat ett antal papers, som det heter i forskarkretsar, det vill säga rapporter kring olika vattenprojekt.

Dagen efter det korta samtalet med Spanaren skulle Jakob Granit ge sig av på en tvådagarsresa till Kina där SEI driver ett samarbetsprojekt med kinesiska myndigheter kring vatten- och energiresurser.

Besk rapport om Östersjön

Alldeles nyligen levererade Europeiska revisionsrätten en besk rapport, i vilken fastslogs, att länderna runt Östersjön, inklusive Sverige, gör för lite för att bromsa övergödningen i ett hav som blir alltmer syrefattigt och som får allt större områden med döda bottnar.

Detta sker trots att EU har pumpat in miljarder i stöd och Jakob Granit medger i en intervju att det är ett problem att åtgärderna inte får önskvärt resultat. Är det kunskapsbrist eller arbetar vi med fel förvaltningsmodell? frågar han sig. På den här punkten hoppas han mycket på den kunskap och de resurser som finns på Havs- och Vattenmyndigheten.

Jakob Granit är född och uppvuxen vid Östersjön. Han seglar gärna och även om han är medveten om miljöproblemen anser han att ”Östersjön är ett av världens vackraste innanhav”.

Den som vill läsa mer om Jakob Granits meriter kan klicka på länken här:

https://sei-international.org/staff?staffid=322

Föregående

Slaget om Göteborgs-Postens framtid i tingsrätten

Nästa

Mannen som bara stal punsch - och andra fåniga vardagsbrott