Göteborgs politiska makthavare har betalt Föreningen Grävande Journalister en kvarts miljon för att ”stärka och utveckla den undersökande journalistiken som en god kraft i samhället och att visa att staden står bakom grävande journalistik”.

Samtidigt vill samtliga (!) politiker i kommunstyrelsen inskränka offentlighetsprincipen för att göra det svårare, kanske omöjligt, att granska korruption och oegentligheter inom kommunen.

Justitiedepartementet har skickat ut ett förslag på remiss till bland andra Göteborgs Stad rörande ”några frågor om offentlighet och sekretess”.

Remissen innehåller bland annat förslag om att hemligstämpla kommunanställdas personnummer och liknande uppgifter.

Det har hälsats med gillande av kommunstyrelsens politiker till synes utan minsta eftertanke eller diskussion.

Personnummer på offentliganställda tjänstemän är grunden för många journalistiska granskningar. Det kan gälla chefer som fixar sommarjobb till sina barn eller extraknäcker utan att anmäla bisysslan till arbetsgivaren, gynnar eget eller anhörigas företag i samband med inköp för att nämna några av många ständigt upprepade avslöjanden.

 

Läs mer om Göteborgs Stad och Föreningen Grävande Journalister:

”Grävande Journalister” tar emot pengar av Göteborgs kommun

Grävande Journalister föll för Göteborgsandan

Medan grävande journalister dricker kommunens vin försvårar fastighetskontoret deras arbete

 

Föregående

Visst går det ändra beslutet om Västlänken

Nästa

Kommunala förvaltningar och bolag slarvar med offentlighetsprincipen