MAN KAN ABSOLUT ändra beslutet om Västlänken. Det måste båda sidor i striden inse. I politiken är nämligen allt möjligt.

Beslutet om Västlänken i Göteborg fattades som bekant utan offentlig, klargörande debatt. Denna rasar nu i stället, tio år för sent.

Beslutet är fattat och går inte ändra, hävdar Västlänkens försvarare.

Beslutet går inte ändra på politisk väg. Bara via domstol, tror motståndarna.

En sorglig inställning från båda håll till den demokratiska politikens möjligheter att ta hänsyn till nya fakta och omständigheter som kommit i dagen.

Som om valda politiker vore en lättledd fårskock utan egen uppfattning.

Ingen naturlag hindrar politiska instanser att lägga in backen.

VI VET ATT fattade beslut ändras av riksdagen, regeringen, landstingen och deras nämnder samt av kommunerna och deras nämnder. Lagar, anslag, skatter och avgifter ändras. Större och mindre projekt stoppas eller byter inriktning.

De politiska partierna byter fot ofta.

Författaren och pastorn Tomas Sjödin skrev i Göteborgs-Posten förra veckan några i detta sammanhang tänkvärda rader:

”Vi bötfäller ibland människor som ändrar sig. När de egentligen borde belönas. De som byter åsikt eller sida kallas ibland för överlöpare eller vindflöjlar, men det är naturligtvis långt ifrån hela sanningen om dem. Det finns något stort i att byta åsikt. Det berättar att man är i rörelse och ser något annat och mer än det man har sett tidigare.”

MITT INLÄGG HÄR tar inte ställning för eller emot Västlänken. Saken gäller att den öppna diskussionen ska föras med vassa, precisa argument som folk begriper omedelbart.  Analyser av motståndarnas ståndpunkter. Bort med flummet och överdrifterna. Svara på frågor om varför och hur.

Västlänken stöds av de flesta partierna i Göteborgs kommunfullmäktige. Två partier är emot. En opinionsrörelse har presenterat det som kallas Gårdaalternativet.

En betydande opinion bland göteborgarna är motståndare till bygget.

Hur ska kommunledningen vända opinionen? Ger den bara upp försöken och hänvisar till att beslutet är fattat och står fast?

Kommunalrådet Johan Nyhus (S) erkände häromdagen i Göteborgs-Posten:

-Vi har inte klarat av att förklara nyttan.

FRÅGAN ÄR om man ens förklarat hur projektet ser ut.

Människor måste få veta detta så de inte drabbas av svår chock, när arbetet på det gigantiska bygget brakar loss om ett par år. Och då utbrister:

”Hjääälp!!! Inte var det väl så här det var tänkt?”

Föregående

Motstånd mot assyrisk skola i Göteborg

Nästa

Göteborgs politiker vill försvåra journalistiska granskningar